LEGEA nr.13 din 9 ianuarie 2007
energiei electrice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.26/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare (abrogat prin O. nr.115/2013)
  L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
  O. nr.156/2011 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice și gazelor naturale
  O. nr.4/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui titular de licență pentru preluarea desfășurării serviciului de distribuție a energiei electrice
  H.G. nr.135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condițiile și termenii referitori la durata, conținutul și limitele de exercitare a drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților private afectate de capacitățile energetice, a convenției-cadru, precum și a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizațiilor și a despăgubirilor și a modului de plată a acestora
  O. nr.6/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare a contractelor bilaterale de energie electrică (abrogat prin O. nr.78/2014)
  O. nr.9/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență (abrogat prin O. nr.116/2013)
  H.G. nr.248/2012 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie
  O. nr.12/2012 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea condițiilor-cadru asociate autorizației de înființare (abrogat prin O. nr.80/2013)


Luni, 05 iunie 2023, 21:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.