HOTĂRÂRE nr.41 din 17 ianuarie 2007
pentru abrogarea unor acte normative din domeniile detergenților și îngrășămintelor

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.41 din 17 ianuarie 2007
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 58/24 ian. 2007
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.745/1999 pentru aprobarea Normelor privind etichetarea detergenților, a produselor de întreținere și a produselor de curățat
  H.G. nr.527/2001 privind stabilirea gradului minim de biodegradabilitate a agenților de suprafață conținuți în detergenți, produse de întreținere și produse de curățat
  H.G. nr.716/2001 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a îngrășămintelor chimice din producția internă și din import
totodata, abrogă:
H.G. nr.651/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 716/2001 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a îngrășămintelor chimice din producția internă și din import
  O. nr.358/2001 al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Metodelor de analiză pentru determinarea și verificarea compoziției chimice a îngrășămintelor chimice și a unor caracteristici specifice pentru îngrășămintele chimice simple pe bază de azotat de amoniu și conținut mare de azot
  H.G. nr.2.009/2004 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediu


Miercuri, 08 februarie 2023, 16:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.