ORDONANȚĂ nr.22 din 31 ianuarie 2007
privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.22 din 31 ianuarie 2007
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.212/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 227/2007
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta ordonanță intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 84/2 feb. 2007
Republicare: M.Of. nr. 699/19 oct. 2009 text
  M.Of. nr. 544/3 iul. 2019
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.757/2003 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
De văzut și: D.C.C. nr.55/2014 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.212/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. c) și v), art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (4), (5) și (6)
Modificată: O.U.G. nr.119/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
- modifică art. 1 alin. (1); introduce alin. (4) și (5) la art. 4, alin. (4) la art. 12, alin. (3) la art. 13
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 699/19 oct. 2009 text
Modificată: L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- indemnizația prevăzută la art. 8 alin. (6) este de 1% până la 31 dec. 2010
  O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
- modifică art. 10 alin. (3); abrogă anexa
  O.G. nr.21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
- modifică art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 4 alin. (4), art. 8, art. 10 alin. (1); introduce lit. a1) la art. 3 alin.(1), lit. d1) la art. 3 alin. (1), lit. h1) la art. 3 alin. (1) , lit. j1) la art. 3 alin. (1); abrogă art. 5, art. 10 alin. (3)
  L. nr.40/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
- modifică art. 8 alin. (5), art. 9 alin. (2) și art. 12 alin. (2); abrogă anexa
  O.U.G. nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (1), în tot cuprinsul ordonanței, sintagma „Ministerul Finanțelor Publice” se înlocuiește cu sintagma „Secretariatul General al Guvernului”, cu excepția art. 3 alin. (1) lit. c), unde se menține sintagma „Ministerul Finanțelor Publice”; abrogă art. 13 alin. (3)
  O.U.G. nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
- modifică art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) și art. 8; introduce cap. II1 cu titlul „CAPITOLUL II1 Consiliul de Programare Economică" (care va cuprinde art. 8 și 9) și alin. (21) și (22) la art. 10; sintagma „Comisia Națională de Prognoză” se modifică și se înlocuiește cu sintagma „Comisia Națională de Strategie și Prognoză”
dispune republicarea
  L. nr.226/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 28/2018 si modifică art. 2 alin. (1) lit. a) si f), art. 3 alin. (1) pct. 10,17,24,27 si 52, art. 8 alin. (2) lit. i), art. 8 alin. (4), (5), (7) si (8), art. 10 alin. (22); - introduce lit. o) la art. 8 alin. (2), alin. (2_3) la art. 10, alin. (21) si (22) la art. 13; -abrogă art.8 alin. (10)
Republicare: M.Of. nr. 544/3 iul. 2019
Modificată: O.U.G. nr.57/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoză
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) si (4), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 9 si art. 11; introduce art. 61; abrogă art. 7 si 8 din Capitolul III — Consiliul de Programare Economică


Joi, 23 mai 2024, 05:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.