ORDIN nr.130 din 25 ianuarie 2007
al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.130 din 25 ianuarie 2007
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 89/5 feb. 2007
Functie activa:
Abrogă: O. nr.84/2001 al ministrului de interne pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranță la foc
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.129/2016 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă


Miercuri, 08 februarie 2023, 06:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.