HOTĂRÂRE nr.73 din 24 ianuarie 2007
privind abrogarea unor hotărâri ale Guvernului având ca obiect înființarea de comisii sau comitete interministeriale

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.73 din 24 ianuarie 2007
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 96/7 feb. 2007 text
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.959/1990 privind constituirea Comisiei guvernamentale pentru participarea Romaniei la crearea unei noi organizatii interguvernamentale de colaborare economica multilaterala, in locul C.A.E.R.
  H.G. nr.52/1992 privind crearea Comitetului Interdepartamental pentru coordonarea participarii Romaniei la programele internationale de asistenta destinate noilor state independente de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice
  H.G. nr.998/1996 privind constituirea Comitetului Interministerial pentru Problemele Tineretului
  H.G. nr.635/1997 privind instituirea Comisiei interministeriale pentru coordonarea și derularea efectiva a Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitiva a compensarii contributiilor de asigurari sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din Romania, semnat la Atena la 23 februarie 1996
  H.G. nr.862/2001 privind reorganizarea Consiliului Interministerial pentru Știință, Tehnologie și Inovare
  H.G. nr.179/2002 privind înființarea Comisiei de supraveghere a funcționării Sistemului electronic de achiziții publice
  H.G. nr.1.452/2002 privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea și urmărirea accelerării decontărilor și recuperării arieratelor
  H.G. nr.6/2003 privind constituirea Comisiei interministeriale pentru urmărirea Programului de construcție de săli de sport
  H.G. nr.889/2003 privind desemnarea membrilor Comitetului de coordonare a restructurării, constituit potrivit art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată
  H.G. nr.1.201/2003 privind constituirea Comitetului interministerial pentru relația cu administrația publică
  H.G. nr.1.623/2003 privind înființarea Consiliului Superior pentru Reforma Administrației Publice, Coordonarea Politicilor Publice și Ajustare Structurală
  H.G. nr.332/2005 privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru urgentarea asigurării bazei legale și a resurselor financiare necesare pentru construirea posturilor de inspecție veterinară la frontieră


Duminică, 25 februarie 2024, 10:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.