ORDIN nr.261 din 6 februarie 2007
al ministrului sănătății publice pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.261 din 6 februarie 2007
Emitent: Ministerul Sănătății Publice
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 128/21 feb. 2007
Functie activa:
Abrogă: O. nr.185/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curățeniei, dezinfecției, efectuarea sterilizării și păstrarea sterilității obiectelor și materialelor sanitare în unitățile sanitare de stat și private
totodata, abrogă:
O. nr.1.031/2004 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 185/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curățeniei, dezinfecției, efectuarea sterilizării și păstrarea sterilității obiectelor și materialelor sanitare în unitățile sanitare de stat și private
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.840/2007 al ministrului sănătății publice pentru modificarea și completarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 261/2007 (abrogat prin O. nr.961/2016)
Abrogat: O. nr.961/2016 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare


Vineri, 01 martie 2024, 04:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.