ORDIN nr.44 din 23 februarie 2007
al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind abrogarea unor acte normative în scopul aplicării directe a unor regulamente comunitare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.44 din 23 februarie 2007
Emitent: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 241/10 apr. 2007
Functie activa:
Abrogă: O. nr.85/2004 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la cerințele de sănătate a animalelor, aplicabile mișcării de animale de companie în scopuri necomerciale
  O. nr.130/2004 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește măsuri cu privire la activități de import de produse de origine animală destinate consumului personal
  O. nr.21/2005 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ce stabilește proceduri pentru efectuarea controalelor sanitare veterinare la posturile de inspecție și controale veterinare de frontieră ale României, pentru produse importate din țări terțe
  O. nr.25/2005 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce introduce un document privind declararea și controalele veterinare efectuate asupra animalelor vii provenind din țări terțe și care intră pe teritoriul României
  O. nr.30/2005 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la măsuri care îmbunătățesc condițiile generale pentru producerea și comercializarea produselor de apicultură
  O. nr.71/2005 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru punctele de oprire și care modifică planul de rută la care se referă anexa la Directiva 91/628/CEE
  O. nr.90/2005 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standarde suplimentare de protecție a animalelor, aplicabile vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul animalelor vii în călătorii ce depășesc opt ore
  O. nr.115/2005 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește reguli detaliate pentru aplicarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare și înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine și a produselor din carne de bovine
  O. nr.7/2006 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind autorizarea unui sistem special de identificare pentru animalele din specia bovine ținute pentru scopuri culturale și istorice în spații aprobate, așa cum este prevăzut de Norma sanitară veterinară privind sistemul de identificare și înregistrare a bovinelor, corelat cu etichetarea cărnii de bovine și a produselor din carne de bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 345/2002
  O. nr.23/2006 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la controlul privind Salmonella și alți agenți zoonotici specificați ce se transmit prin alimente
  O. nr.142/2006 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind obiectivul Comunității Europene de reducere a prevalenței anumitor serotipuri de Salmonella la efectivele reproducătoare din specia Gallus gallus
  O. nr.196/2006 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de implementare a reglementărilor pentru aditivii utilizați în nutriția animalelor
  O. nr.221/2006 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de stabilire și implementare a cerințelor privind igiena hranei pentru animale
  O. nr.241/2006 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește reguli specifice privind controalele oficiale pentru Trichinella în carne


Vineri, 03 februarie 2023, 12:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.