HOTĂRÂRE nr.341 din 11 aprilie 2007
privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.341 din 11 aprilie 2007
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Publicare: M.Of. nr. 247/12 apr. 2007
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.787/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici și a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și pentru modificarea art. 161 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
- introduce art. 661
  H.G. nr.1.713/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea evaluării performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici pentru anul 2008
- modifică art. 19 lit. a), art. 48 alin. (4), titlul secțiunii a 3-a, art. 61 alin. (2), art. 62, art. 63, art. 64; introduce alin. (6) la art. 48, art. 491, alin. (3) - (5) la art. 61, art. 611, art. 612, art. 621 - 624, art. 631, art. 74, anexele nr. 1 - 4; abrogă art. 10 alin. (5), art. 21 lit. a), art. 72
  H.G. nr.23/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici
- modifică art. 57 alin.(2), art.68 alin.(2)-(4), art. 69; introduce lit. i) la art. 25 alin.(1); abrogă art. 5 alin.(2)
dispune republicarea
  H.G. nr.268/2009 privind modificarea dispozițiilor unor acte normative
- modifică art. 46 alin. (1)
  H.G. nr.260/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 pnvind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici
- modifică art. 6 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (3), art. 11; introduce alin. (21) la art. 6; abrogă art. 5 alin. (3), art. 36, art. 68, art. 69
  L. nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018 (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- abrogă art. 48 – 491, art. 50 alin. (1) si (2), art. 60, art. 61 alin. (1), art. 611, art. 612, art. 62 – 624 si art. 64
  H.G. nr.132/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
- modifică art.3 alin. (1) partea introductivă, art.6 alin. (3), art.9, art. 55, art.59; introduce alin. (6) la art.50, art.531, alin. (3) la art.56; abrogă art. 5, Cap. V Sect. 4 cu art. 43, titlul Sect. 1 a Cap. VII, art. 63, art. 67, art. 73;
dispune republicarea
  H.G. nr.934/2020 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici
- modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 4, art. 6, titlul Cap. III, Cap. III titlul Sect. 1, art. 7-11, titlul Cap. IV, art. 13-15, art. 18, art. 19, art. 24 alin. (1), art. 25, art. 26, art. 27 alin. (1) lit. a) si c), alin. (2) si (3), art. 28, art. 30 partea introductivă, art. 32, art. 33 alin. (1) partea introductivă si alin. (1) lit. c), art. 44, art. 47, art. 50, art. 51, art. 531 alin. (2) lit. d) si f) si alin. (3), art. 55 partea introductivă si lit. f), art. 56 alin. (3), art. 57, art. 58, art. 631 alin. (1), art. 74, modifică si înlocuieste anexele nr. 1, 2, 3 si 4; introduce art. 101 -104, Sect. 11 cu art. 111 -115 după art. 11, lit. i) la art. 20, art. 221, Cap. VI1 după art. 47, cu art. 471si 472, alin. (21), (31) si (41) la art. 61 si anexele nr. 1A, 2A, 3A si 5; abrogă art. 2 alin. (3), art. 17 alin. (5), art. 29, art. 33 alin. (1) lit. a), art. 35, Cap. V sectiunea a 3-a, art. 53 alin. (5) si art. 59
dispune republicarea
  H.G. nr.301/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind ocuparea functiilor publice din categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici
- modifică art. 6, art. 7 alin. (1), art. 27 alin. (3), art. 33 alin. (1) lit. b) si anexa nr. 4; abrogă art. 33 alin. (1) lit. c)
dispune republicarea


Marți, 05 decembrie 2023, 14:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.