Legea nr.92 din 10 aprilie 2007
serviciilor de transport public local
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.92 din 10 aprilie 2007
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 516/2005
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 262/19 apr. 2007
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători
totodata, abrogă:
L. nr.284/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători
  L. nr.245/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.389/2007 pentru promulgarea Legii serviciilor de transport public local
Modificată: O.U.G. nr.34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane
- modifică art. 45 alin. (8); introduce art. 461
  L. nr.168/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 34/2010 și modifică art. 45 alin. (8); introduce art. 461
  L. nr.163/2011 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
- modifică art. 5 alin. (3), 16 alin. (3), art. 20 alin. (2) lit. d), art. 24 alin. (1), art. 37 alin. (10); introduce alin. (11) la art. 4, lit. a1) la art. 14 alin. (3), alin. (6) la art. 16, lit. p) la art. 17 alin. (1), alin. (4) la art. 17, alin. (11) la art. 37; abrogă art. 20 alin. (2) lit. f)
  O.G. nr.21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București (abrogata prin O.U.G. nr.35/2018)
- abrogă art. 20 alin. (8)
  L. nr.8/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București (abrogata prin O.U.G. nr.35/2018)
- modifică art. 4 alin. (1) lit. b), c) și g), art. 45 alin. (7) lit. b); abrogă art. 4 alin. (11), art. 5 alin. (3), art. 16 alin. (6), art. 37 alin. (11)
  O.U.G. nr.69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
- introduce alin. (71) și alin. (81) - (83) la art. 45
  L. nr.197/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum si pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvemufui nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
- modifică art. 45 alin. (71) lit. a) și b) și alin. (82)
  O.U.G. nr.5/2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
- introduce alin. (3) - (7) la art. 4
  O.U.G. nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (1) lit. d); introduce alin. (11) la art. 4
  L. nr.328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
- modifică titlul, art. 1 alin. (1) - (3), art. 1 alin. (4) partea introductivă si lit. b), c), f), h) si n)-p), art. 1 alin. (5), art. 1 alin. (6) partea introductivă si lit. a), art. 1 alin. (6) lit. d), art. 1 alin. (6) lit. g) si h), art. 1 alin. (7) si (8), art. 2 alin. (1) si (2), art. 3, titlul cap. II, la cap. II titlul sectiunii 1, art. 4 alin. (1) partea introductivă si lit. a) - d) si g), art. 4 alin. (3) - (7), titlul cap IV, titlul sectiunii a 3-a de la cap. IV, art. 12, titlul cap. V, art. 14 alin. (1), art. 14 alin. (3) partea introductivă, art. 15, art. 16 alin. (1) - (5), art. 17 alin. (1) lit. a) - j), art. 17 alin. (1) lit. k) - p), art. 17 alin. (2) si (3), art. 18 alin. (1) partea introductivă si lit. c) si d), art. 18 alin. (2), art. 19 partea introductivă si lit. b) si c), art. 20 alin. (1), art. 20 alin. (5) partea introductivă si lit. a) - c), art. 20 alin. (5) partea introductivă a lit. e), art. 20 alin. (6) si (7), titlul cap. VII, , art. 21 alin. (1) - (5), art. 22, art. 23, art. 24, art. 27 alin. (2) partea introductivă si lit. b), art. 28 alin. (1) partea introductivă si lit. a) si b), art. 28 alin. (2) partea introductivă si lit. c) si d) , titlul sectiunii 1 de la cap. VIII, art. 29, art. 30 alin. (1), art. 30 alin. (2) partea introductivă si lit. a), b) si d), art. 30 alin. (3) partea introductivă si lit. a), art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 alin. (2) partea introductivă si lit. b), titlul sectiunii a 2-a de la cap. VIII, art. 35 alin. (1), art. 35 alin. (2) lit. a) - d), f), h) si i), art. 36 alin. (1) si (2), art. 36 alin. (3) lit. b) si f), art. 37 alin. (1) - (5) si (9), art. 38 alin. (1) si (2), titlul cap. X, art. 41 alin. (1), art. 41 alin. (4) - (6), art. 42 alin. (2) si (3), art. 43 partea introductivă si lit. a), b) si d), art. 44, art. 45 alin. (2), art. 45 alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (5), art. 45 alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (7) lit. h), j) si k), art. 45 alin. (71) lit. a), art. 45 alin. (8), (81) si (83), art. 45 alin. (9), art. 46, art. 461 alin. (2) si (3); introduce lit. h) la art. 4 alin. (1), alin. (7) la art. 16, lit. j1) si j2) la art. 17 alin. (1), alin. (11) la art. 17, art. 191, alin. (7) si (8) la art. 21, art. 231, alin. (4) la art. 42, alin. (61) si (62) la art. 45, alin. (84) -(86) la art. 45, alin. (10) la art. 45; abrogă art. 1 alin. (6) lit. b), art. 1 alin. (6) lit. e), art. 2 alin. (3), cap. II sectiunea a 2-a, cap. II sectiunea a3-a, cap. III, cap. IV sectiunea 1, cap. IV sectiunea a 2-a, cap IV sectiunea a 4-a, art. 20 alin. (2) si (3), art. 20 alin. (4), art. 20 alin. (5) lit. d), art. 25, art. 28 alin. (1) lit. c) si d), art. 30 alin. (4) - (6), art. 37 alin. (10), art. 38 alin. (3) - (5) si (7), art. 41 alin. (3), art. 45 alin. (7) lit. b) - f)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
- modifică art. 1 alin. (1) si (2), art. 1 alin. (4) partea introductivă, art. 1 alin. (4) lit. d), i) si g), art. 1 alin. (6) lit. a), art. 1 alin. (7), art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a) - f), art. 4 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 14 alin. (2) lit. j), art. 14 alin. (3) lit. g), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (1) partea introductivă, art. 20 alin. (1), art. 20 alin. (5) lit. a), art. 20 alin. (6), art. 20 alin. (7) lit. b), art. 21 alin. (2) si (3), art. 22 alin. (2) lit. a), art. 231 alin. (6), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (2) lit. d), art. 30 alin. (3) partea introductivă, art. 35 alin. (2) lit. a)-f), h) si i), art. 37 alin. (2) si (9), art. 38 alin. (2) si (6), art. 39, art. 40, art. 41 alin. (2) si (5), art. 42 alin. (2) - (4), art. 43 lit. b) - d), art. 45 alin. (8), (81), (85) si (9) si art. 48 alin. (3); în tot cuprinsul legii, expresia „local și județean” se înlocuiește cu termenul „local”; introduce alin. (11) - (13) la art. 1, alin. (11) la art. 12 si alin. (5) la art. 17; abrogă art. 4 alin. (1) lit. g), art. 14 alin. (3) lit. e) si f), art. 16 alin. (3) si (4), art. 17 alin. (4), art. 21 alin. (4) si (6), art. 33 si art. 35 alin. (2) lit. g)
dispune republicarea
  L. nr.203/2019 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
  L. nr.34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
  O.G. nr.6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ- teritoriale nr. 92/2007
- modifică titlul sectiunii a 3-a de la cap. IV, art. 12, art. 20 alin. (1), art. 24 alin. (2)
dispune republicarea


Luni, 15 aprilie 2024, 18:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.