ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.30 din 25 aprilie 2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.30 din 25 aprilie 2007
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.15/2008 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 385/2007
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 09.05.2007
Publicare: M.Of. nr. 309/9 mai. 2007
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
totodata, abrogă:
L. nr.604/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.15/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
- modifică art.12 alin.(5), art.18 alin.(3)
Modificată: H.G. nr.1.252/2008 privind trecerea Spitalului Clinic Militar de Urgență "Avram Iancu" Oradea din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative și stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
- suplimentează nr. de posturi
  O.U.G. nr.152/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative și pentru înființarea Fundației "Colegiul Național de Afaceri Interne"
- modifică art. 13 alin. (2) și (3), art. 23
  O.U.G. nr.20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 pentru organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică art. 13 alin. (2) și (3)
  O.U.G. nr.96/2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
- introduce alin. (51) la art. 17
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- modifică art. 13 alin. (1) - (3)
  L. nr.38/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 20/2009 și modifică art. 13 alin. (2) și (3) la data de 31 mar. 2011; introduce art. 171
  O.U.G. nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 22, art. 13 alin. (1); abrogă art. 1 alin. (2) lit. i)
  O.U.G. nr.18/2012 ORDONANȚĂ de urgentă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1)
  L. nr.219/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 81/2011
  L. nr.71/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- abrogă art. 1 alin. (2) lit. d), f), h) și j), art. 2 lit. f), art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 4-6,8-20 și 26, art. 7 alin. (2), (6) și (7), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2), art. 13 alin. (1)-(3) și art. 24; dispozițiile referitoare la domeniul administrație publică din cuprinsul art. 1 alin. (2) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 1 și 22 și lit. c) pct. 1 și ale art. 9 alin. (1) își încetează aplicabilitatea
  O.U.G. nr.59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficîentizarea activităților de prevenire și combatere a corupției
- modifică art. 10 alin. (4)
  O.U.G. nr.76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne
- abrogă art. 10 alin. (3) la 23 noiembrie 2016
  O.U.G. nr.91/2020 privind trecerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
- abrogă art. 1 alin. (2) lit. k) si art. 3 alin. (1) lit. a pct. 25


Joi, 30 mai 2024, 15:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.