ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.30 din 25 aprilie 2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.129/2010 al ministrului administrației și internelor privind construirea de locuințe proprietate a personalului instituției, din fondurile beneficiarilor, prin programe coordonate de Ministerul Administrației și Internelor
  O. nr.252/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale pentru relația cu comunitățile locale
  O. nr.275/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Anticorupție (abrogat prin O. nr.119/2014)
  O. nr.121/2011 al ministrului sănătății, al ministrului administrației și internelor, al ministrului finanțelor publice, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competențelor legale, în locurile și/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanțe și/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătății, altele decât cele reglementate
  O. nr.100/2011 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale juridice
  O. nr.52/2012 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale Antidrog


Joi, 13 iunie 2024, 20:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.