LEGE nr.144 din 21 mai 2007
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.144 din 21 mai 2007
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 616/2006
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 359/25 mai. 2007
Rectificare: M.Of. nr. 368/30 mai. 2007
Republicare: M.Of. nr. 535/3 aug. 2009
Functie activa:
Modifică: L. nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere
- modifică art.14 alin. (2), art.16 alin. (1), art.20; abrogă art.1, art.2, art.3 alin. (2) și (3), art.4, art.5, art.6 alin. (3) și (4), art.61, art.8, art.9, art.11-13, art.14 alin. (1), art.16 alin. (2), art.21, art. 22, art.35, art.36; înlocuiește sintagma " comisia de cercetare" cu " Agenția Națională de Integritate"
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- abrogă cap. I "Dispoziții generale“, alin. (3)—(7) ale art. 73, art. 74, alin. (3) și (4) ale art. 76 din cap. II "Conflictul de interese“ și art. 112 și 113 din cap. VI "Dispoziții comune“ din titlul IV "Conflictul de interese și regimul incompatibiliăților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice“ al cărții I "Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției“
  L. nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- abrogă art.54 alin. (1)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.560/2007 pentru promulgarea Legii privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
Modificată: O.U.G. nr.49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
- modifică art. 4 alin. (3) lit. a) și alin. (4), art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. c), art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (2), (8) și (10), art. 23 alin. (1), art. 34 alin. (2) și (3), art. 35, art. 36 alin. (3), art. 42 alin. (2), art. 44 alin. (1) lit. a), art. 47 alin. (1), (2) și (4), art. 48 alin. (1), art. 50 alin. (2), art. 52 alin. (1), art. 59 alin. (4), art. 61 pct. 3; introduce alin. (11) la art. 34, alin. (31) la art. 36, art. 531; abrogă art. 39 alin. (1) pct. 35, art. 43 alin. (2), art. 53 alin. (2)
dispune republicarea
Rectificare: M.Of. nr. 368/30 mai. 2007
Modificată: O.U.G. nr.138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
- modifică art.15 alin.(1) și (2), art.27 alin.(2), art.36 alin.(3), art.59 alin.(4) și (5)
dispune republicarea
  L. nr.94/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 49/2007 și modifică art. 7 alin. (1), art. 17 alin. (5), art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (10), art. 25 alin. (2), art. 27 alin. (1) lit. g), art. 28 alin. (2) și (4), art. 35, art. 37 alin. (2) lit. d) și g), art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (2), art. 44 alin. (2), art. 531, art. 56, art. 60 alin. (1) lit. a), art. 61 pct. 3; introduce art. 21, alin. (21) la art. 25, lit. e1) la art. 27 alin. (1), alin. (7) și (8) la art. 28, alin. (31) și (32) la art. 36, lit. b1) și lit. h) la art. 37 alin. (2), art. 371, alin. (3) la art. 60; elimină de la abrogare art. 39 alin. (1) pct. 35
Republicare: M.Of. nr. 535/3 aug. 2009
Modificată: D.C.C. nr.415/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor cap. I "Dispoziții generale" (art. 1-9), ale art. 11 lit. e), f) și g), ale art. 12 alin. (2), ale art. 13, ale art. 14 lit. c), d), e) și f), ale art. 17, ale art. 38 alin. (2) lit. f), g) și h), ale art. 42 alin. (2), (3) și (4), ale cap. VI "Verificarea averilor, a conflictelor de interese și a incompatibilităților" (art. 45-50) și ale art. 57 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile cap. I cu art. 1-9, art. 11 lit. e), f) și g), art. 12 alin. (2), art. 14 lit. c), d), e) și f), art. 42 alin. (2), (3) și (4), cap. VI cu art. 45-50 (termenul se împlinește la data de 19 iunie 2010, după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție)
Vezi si: D.C.C. nr.415/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor cap. I "Dispoziții generale" (art. 1-9), ale art. 11 lit. e), f) și g), ale art. 12 alin. (2), ale art. 13, ale art. 14 lit. c), d), e) și f), ale art. 17, ale art. 38 alin. (2) lit. f), g) și h), ale art. 42 alin. (2), (3) și (4), ale cap. VI "Verificarea averilor, a conflictelor de interese și a incompatibilităților" (art. 45-50) și ale art. 57 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
- cap. I cu art. 1-9, art. 11 lit. e), f) și g), art. 12 alin. (2), art. 14 lit. c), d), e) și f), art. 42 alin. (2), (3) și (4), cap. VI cu art. 45-50
Modificată: L. nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- modifică art. 15 alin. (2) și (3), art. 16 alin. (2) și (4), art. 26 alin. (2), art. 28 alin. (1) lit. h), art. 28 alin. (3), art. 29, art. 31 alin. (1) și (5), art. 37 alin. (1) și (3), art. 38 alin. (2) lit. c) și f); introduce art. 351, art. 381; abrogă art. 1-12, art. 13 alin. (3), art. 14, art. 17, art. 41 - 57
Vezi si: D.C.C. nr.418/2014 DECIZIA nr. 418 din 3 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua și art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, a art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și a art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 25 alin. (2) teza a doua, sunt constituționale în măsura în care sintagma „aceeași funcție” se referă la toate funcțiile eligibile prevăzute de art. 1
Modificată: L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- abrogă art. 291
  L. nr.2/2023 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate
- modifică art. 29 alin. (5) si art. 40 alin. (4)
dispune republicarea


Marți, 05 decembrie 2023, 13:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.