HOTĂRÂRE nr.534 din 30 mai 2007
privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.534 din 30 mai 2007
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 417/22 iun. 2007
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.844/1991 privind infiintarea Comitetului Interministerial de Garantii și Credite de Comert Exterior
  H.G. nr.293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor și modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii și Credite de Comert Exterior, precum și a conventiilor-cadru pentru derularea activitatii de finantare și asigurare a creditelor de comert exterior in numele și contul statului
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.580/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
- introduce lit. c1) la art. 3 și alin. (4) și (5) la art. 12
  H.G. nr.380/2008 pentru modificarea și completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și contul statului
- modifică art. 3 lit. f); introduce lit. a1) la art. 3; abrogă art. 3 lit. c1)
  H.G. nr.648/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
- modifică art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2); înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.894/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
- modifică art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2); înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.148/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de ExportImport a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
- înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.707/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
- modifică art. 8 alin. (1); înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.555/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
- modifică art. 8 alin. (1); înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.731/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export- Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
- înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.700/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK- S.A. în numele si în contul statului
- modifică art. 8 și modifică și înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.913/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-lmport ă României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
- modifică art. 8 alin. (1); modifică și înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.54/2018 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
- modifică art. 5 alin. (2)
  H.G. nr.423/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
- modifică art. 6 și art. 11
  H.G. nr.580/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competentele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.582/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat
  H.G. nr.203/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului
modifică si înlocuieste anexa nr. 1
  H.G. nr.696/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competentele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
- modifică art. 1 alin. (1), art. 3 lit. a), art. 3 lit. b) pct. 1 si 3, art. 3 lit. c)-e), art. 3 lit. f), art. 7 si art. 12 alin. (3); introduce pct. 4 si 5 la art. 3 lit. b), lit. e1) la art. 3, lit. g) la art. 3, alin. (8) la art. 6; abrogă art. 1 alin. (2), art. 3 lit. b) pct. 2, art. 4, art. 6 alin. (6) si (7)
dispune republicarea
  H.G. nr.673/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
- modifică anexa nr.1
  H.G. nr.329/2023 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de ExportImport a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului si pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a valorii contractelor de export aferente acestora, precum si a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A
- modifică art. 6 alin. (2); introduce lit. h) la art. 3 si alin. (11), (41) si (9) la art. 6
  H.G. nr.1.159/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului
- modifică art. 8 alin. (1); modifică si înlocuieste anexa nr. 1
dispune republicarea


Vineri, 08 decembrie 2023, 17:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.