ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.64 din 27 iunie 2007
privind datoria publică
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.64 din 27 iunie 2007
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.109/2008 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 664/2007
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 28.06.2007
Publicare: M.Of. nr. 439/28 iun. 2007
Functie activa:
Abrogă: L. nr.313/2004 LEGEA datoriei publice
Modifică: L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
- abrogă art.77 alin.(1) lit. c) și d) și din alin.(2) normele de trimitere la alin. (1) lit. c) și d)
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.141/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
- modifică art. 4 alin. (5), art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 14; introduce alin. (31) la art. 3, lit. e) la art. 4 alin. (1), alin. (11) la art. 4, lit. f1) la art. 5 alin. (3)
Aprobată cu modificări: L. nr.109/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr.64/2007 și modifică art. 5 alin. (1); introduce lit. d1) la art. 2, alin. (6)-(8)la art. 3, lit. c1) la art. 5 alin. (3)
Modificată: L. nr.149/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 141/2007 și modifică art. 3 alin. (31)
  L. nr.324/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale
- abrogă art. 3 alin. (6) - (8)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 9 și 10
dispune republicarea
  O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 2 lit. d1); introduce alin. (6) la art. 5; abrogă art. 5 alin. (3) lit. c1)
  O.U.G. nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
- introduce alin. (21) - (27) la art. 3, alin. (41) la art. 4, alin. (51) - (54) la art. 5, art. 81
  O.G. nr.14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
- modifică art. 3 alin. (3) și (5); introduce lit. l) și m) la art. 2, alin. (51) la art. 3, alin. (21) - (24) la art. 5
  L. nr.342/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
- modifică art. 3 alin. (25)
  L. nr.81/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
- modifică art. 2 lit. l)
  O.U.G. nr.77/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
- introduce lit. n) la art. 2, lit. f) la art. 4 alin. (1) si alin. (7) si (8) la art. 5
  L. nr.35/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2020 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
- aprobă O.U.G. nr. 77/2020
  O.U.G. nr.132/2022 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 2 lit. m), art. 7 alin. (2); introduce alin. (52)-(55) la art. 3, lit. g) si h) la art. 4 alin. (1), lit. d1) la art. 5 alin. (3)


Marți, 07 februarie 2023, 17:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.