ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.57 din 20 iunie 2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.57 din 20 iunie 2007
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.49/2011 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 716/2007
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 29.06.2007
Publicare: M.Of. nr. 442/29 iun. 2007
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
totodata, abrogă:
L. nr.462/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
O. nr.1.198/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru actualizarea anexelor nr. 2, 3, 4 și 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 462/2001
L. nr.345/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Modifică: O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului
- abrogă art. 2 pct. 7, 36, 37 și 62-65, art. 50, art. 51 alin. (41), (5) și (6), art. 96 alin. (1) pct. 24, art. 103
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.154/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- modifică art. 27, art. 28, art. 31 alin. (2) și (3), art. 33 alin. (2) partea introductivă și lit. d), art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (2), art. 38 alin. (1) partea introductivă și lit. b), c) și e), art. 38 alin. (2) și (3), art. 50 alin. (1) lit. e), art. 52 alin. (1) lit. c), anexa nr. 1, anexa nr.3, anexa nr. 4A, anexa nr. 5B, anexa nr. 6; introduce alin. (11) la art. 36, alin. (3) la art. 37, lit. f) la art. 38 alin. (1), alin.(21)-(23) la art. 38, lit. i) la art. 52 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- în cuprinsul ordonanței sintagma „Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Mediului”
Aprobată cu modificări: L. nr.49/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- modifică art. 4 pct. 4, pct. 7 lit. d), pct. 12, pct. 16, pct. 17, pct. 18, pct. 21, pct. 25, pct. 28, pct. 29, pct. 30 și pct. 31, art. 5 alin. (4), art. 8 alin. (1) lit. a), b) și c), alin. (2) și alin. (3), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (1) lit. b), alin. (2) și (3), art. 14 alin. (2), art. 15, cap. II titlul secț. a 3-a, art. 16 alin. (2), (3) și (4) lit. b) și c), art. 17 alin. (1) lit. a), art. 18 alin. (1) și (4), art. 19 alin. (3) și (5), art. 20 alin. (1) și (3), art. 21, art. 22 alin. (1)-(4), alin. (6) partea introductivă și lit. f), g) și i), alin. (8) lit. e)-h) și alin. (9) lit. e)-h) și m), art. 23, art. 26 alin. (1), (2) și (4), art. 27, art. 28, art. 30, art. 31 alin. (2) și (3), art. 33 alin. (1) partea introductivă și lit. f), alin. (2) partea introductivă și lit. d) și f), alin. (6) și (7), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (1) și (3), art. 36 alin. (1) și (2), art. 37 alin. (2), art. 38 alin. (1) partea introductivă lit. b), c) și e), alin. (2) și alin. (3), art. 39 alin. (2), art. 43 alin. (3)-(5), alin. (6), (7), (9) și (11), art. 44 lit. a), art. 45 alin. (1) partea introductivă, art. 49 alin. (3), art. 50 alin. (1) lit. c) și e), art. 52 alin. (1) lit. c), art. 53 alin. (2) lit. a), b) și i), alin. (3) lit. g) și k), art. 55, art. 56 alin. (1), anexele nr. 1, 3, 4A, 5B și 6; introduce pct. 121 și pct. 32-39 la art. 4, lit. b1) și b2) la art. 11 alin. (1), alin. (4)-(7) la art. 11, alin. (3) și (4) la art. 14, alin. (6) la art. 19, alin. (71) la art. 22, lit. k) la art. 22 alin. (8), lit. i) la art. 22 alin. (11), art. 281, alin. (4) și (5) la art. 29, alin. (4) și (5) la art. 31, alin. (11) la art. 36, alin. (3) la art. 37, lit. f) la art. 38 alin. (1), alin. (21)-(23) la art. 38, alin. (51) și (52) la art. 43, lit. i) și j) la art. 52 alin. (1), lit. h)-m) la art. 53 alin. (1), lit. j)-o) la art. 53 alin. (2), lit. l) la art. 53 alin. (3), alin. (31) la art. 53, alin. (11) la art. 56, art. 561; abrogă art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (2) și (3), art. 22 alin. (6) lit. e), art. 43 alin. (8), (10) și (12), art. 50 alin. (1) lit. b), art. 53 alin. (3) lit. b); abrogă art. I din O.U.G. nr. 154/2008
dispune republicarea
Modificată: L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 52
dispune republicarea
  O.U.G. nr.31/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- modifică cap. II titlul secțiunii a 2-a, art. 8 alin. (1), art. 18 alin. (1) lit. b); introduce pct. 171 la art. 4, alin. (7) la art. 8, lit. b1) la art. 18 alin. (1)
  O.G. nr.20/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- modifică art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (1) lit. b), art. 21 alin. (2) și (7)
dispune republicarea
  L. nr.73/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- aprobă O.G. nr. 20/2014 și modifică art. 8 alin. (5), art. 8 alin. (6), art. 11 alin. (1) lit. b1), art. 21 alin. (1); introduce alin. (51) și (52) la art. 8; abrogă art. 8 alin. (7)
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 26 alin. (3)
  O.G. nr.7/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- introduce alin. (11) și (12) la art. 35 și lit. m) și n) la art. 53 alin. (3)
  L. nr.34/2016 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- respinge O.U.G. nr. 154/2008
  L. nr.95/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice
- modifică art. 17 alin. (1)lit.a), art. (18) alin. (1) lit. a)-c), art. 20 alin. (1), art. 56 alin. (1); abrogă art. 18 alin. (1) lit. d) și e), art. 20 alin. (2) și (3)
  O.U.G. nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
- modifică art. 18 alin. (1) lit. a)-c); abrogă art. 19 alin. (1)
  L. nr.148/2018 pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- modifică art. 38 alin. (1) partea introductivă
  L. nr.158/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- modifică art. 10; introduce alin. (4) - (7) la art. 561
  O.U.G. nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
- modifică art. 4 pct. 32 și 36, art. 16 alin. (3), art. 18, art. 20, art. 21 alin. (2), art. 28 alin. (10) și (11), art. 281, art. 30 alin. (3) - (5), art. 42 alin. (4), art. 43 alin. (7) și (11), art. 50 alin. (1), art. 52 lit. b), art. 53 alin. (1) lit. f) și art. 561 alin. (3)
  O. nr.206/2019 privind aprobarea valorilor preturilor de referintă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităti de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă, aplicabile în semestrul I al anului 2020 (abrogat prin O. nr.94/2020)
- modifică art. 4 pct. 32 si 36, art. 16 alin. (3), art. 18 alin. (1) si (4), art. 20, art. 21 alin. (2), art. 28 alin. (10) si (11), art. 281, art. 30 alin. (3) -(5), art. 42 alin. (4), art. 43 alin. (7) si (11), art. 50 alin. (1), art. 52 lit. b), art. 53 alin. (1) lit. f), , art. 561 alin. (3); introduce alin. (31) la art. 16
  L. nr.74/2020 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și pentru completarea anexei nr. 5C la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- completează anexa nr. 5C
  L. nr.90/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului
- introduce lit. h1) la art. 52 alin. (1) si alin. (2) si (3) la art. 52
  L. nr.151/2021 privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul protectiei mediului si al regimului străinilor
- respinge O.U.G. nr. 75/2018


Duminică, 16 iunie 2024, 08:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.