ORDONANȚĂ nr.37 din 7 august 2007
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.37 din 7 august 2007
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.371/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 722/2007
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicare, cu excepția art. 8-10, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.
Publicare: M.Of. nr. 565/16 aug. 2007
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vechiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale
totodata, abrogă:
L. nr.466/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale
O.G. nr.25/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere
L. nr.152/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere
O.G. nr.55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere
L. nr.335/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.371/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
- modifică art. 5 lit. a) pct. (i), art.7 lit. a) și c)
Modificată: O.G. nr.21/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
- modifică art. 4 alin. (3), art.5 lit. c) și e), art.6, art. 8, art. 9 alin. (1) și (2); introduce art. 71
  L. nr.52/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
- aprobă cu modificări O.G. nr. 21/2009 și modifică art. 8 alin. (1) partea introductivă și pct. 8, 13, 14, 17-20, 22, 24-29, 31 și 33, alin. (2) partea introductivă și pct. 1, 8, 11, 13-16, alin. (3) partea introductivă și pct. 1, 8, 12-18 și alin. (4), art. 9 alin. (1); abrogă art. 8 alin. (1) pct. 37
  O.G. nr.8/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 4, art. 8, art. 9 alin. (1) și (4); introduce alin. (3) la art. 1, art. 101, alin. (5) și (6) la art. 11
  L. nr.353/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 4 alin. (3), art. 8 alin. (1) partea introductivă și lit. a) și b), alin. (2) lit. k), cc) și hh), alin. (3) lit. p), alin. (4) lit. a) și c), art. 9 alin. (1) lit. a)-d), g) și i), alin. (4); introduce lit. ii) și jj) la art. 8 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.221/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora
- modifică art. 2, art. 4 alin. (1) si (4), art. 8 alin.(1) partea introductivă si lit.e) si j), art.8 alin. (2) partea introductivă si lit. m) si hh), art.8 alin. (3) partea introductivă, art. 8 alin. (4) partea introductivă, art. 9 alin. (1); introduce alin. (4) la art.1, alin.(4) si (5) la art.6, lit.k) si l) la art. 8 alin. (1),lit.kk) si oo) la art. 8 alin. (2), lit.v) -dd) la art. 8 alin. (3), lit. t) - z) la art.8 alin. (4), lit.e) la art. 9 alin. (4),alin. (5) si (6) la art. 9; abrogă art. 11 alin. (1) lit. c)
  L. nr.173/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 221/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 221/2020 si modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 4 alin. (1) si (4), art. 5 lit. c) si d), art. 6 alin. (1), art. 8 partea introductivă a alin. (1), art. 8 partea introductivă a alin. (2), art. 8 alin. (2) lit. l), m) si hh), art. 8 alin. (2) lit. kk) - mm), art. 8 partea introductivă a alin. (3), art. 8 alin. (3) lit. p), art. 8 alin. (3) lit. v), x), aa), bb) si cc), art. 8 partea introductivă a alin. (4) si art. 8 alin. (4) lit. t), u), x)
  O.G. nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere
- modifică art. 5; introduce alin. (6) si (7) la art. 4, art. 51 si alin. (3)-(5) la art. 71


Sâmbătă, 02 decembrie 2023, 19:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.