ORDIN nr.299 din 21 septembrie 2007
al ministrului internelor și reformei administrative pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Colegiului Ministerului Internelor și Reformei Administrative

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.299 din 21 septembrie 2007
Emitent: Ministerul Internelor și Reformei Administrative
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 671/1 oct. 2007
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.82/2009 al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Colegiului Ministerului Administrației și Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 299/2007 (abrogat prin O. nr.4/2016)
  O. nr.22/2011 al ministrului administrației și internelor pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Colegiului Ministerului Administrației și Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 299/2007 (abrogat prin O. nr.4/2016)
  O. nr.218/2012 al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Colegiului Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 299/2007 (abrogat prin O. nr.4/2016)
  O. nr.61/2013 al ministrului afacerilor interne pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 299/2007 (abrogat prin O. nr.4/2016)
Abrogat: O. nr.4/2016 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea componenței și Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne


Marți, 06 decembrie 2022, 23:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.