ORDIN nr.1.141/1.386 din 2007
al ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.141 din 28 iunie 2007
Emitent: Ministerul Sănătății Publice
Numar/data: Ordin nr.1.386 din 28 iunie 2007
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 671/1 oct. 2007
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1.214/1993 privind infiintarea rezidentiatului ca forma de pregatire in specialitate a medicilor și farmacistilor
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1398/2009 al ministrului sănătății, interimar, și al ministrului educației, cercetării și inovării, interimar, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
  O. nr.1.225/2011 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
  O. nr.1.670/2011 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistență medicala
  O. nr.1333/2012 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea pregătirii prin rezidențiat în specialitatea Medicină de urgență
  O. nr.101/2015 al ministrului sănătății și al ministrului educației și cercetării științifice pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
  O. nr.678/2017 al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
  O. nr.911/2017 al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
  O. nr.251/2018 al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
  O. nr.941/2019 al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico- dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
  O. nr.1.850/2019 al ministrului sănătății și al ministrului educației și cercetării pentru modificarea "Curriculumului de pregătire în specialitatea obstetrică- ginecologie" din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
  O. nr.4/2020 al ministrului sănătății și al ministrului educației și cercetării pentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea expertiza medicală a capacității de muncă, Curriculumului de pregătire în specialitatea medicină de laborator și Curriculumului de pregătire în specialitatea neonatologie din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
  O. nr.3/2020 al ministrului sănătății și al ministrului educației și cercetării pentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea oncologie medicală din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistentă medicală
  O. nr.833/2020 al ministrului sănătății și al ministrului educației și cercetării pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuarea pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
  O. nr.1.382/2020 al ministrului sănătății și al ministrului educației și cercetării pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
  O. nr.1.803/2020 al ministrului sănătătii si al ministrului educatiei si cercetării pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidentiat în specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală
  O. nr.684/2021 al ministrului sănătății și al ministrului educației pentru modificarea "Curriculumului de pregătire în specialitatea nefrologie" din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
  O. nr.61/2022 al ministrului sănătății și al ministrului educației pentru modificarea "Curriculumului de pregătire în specialitatea ortopedie și traumatologie" și "Curriculumului de pregătire în specialitatea reumatologie" din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
  O. nr.415/2022 al ministrului sănătătii si al ministrului educatiei pentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea medicină de laborator din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidentiat în specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medicodentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală


Marți, 06 decembrie 2022, 21:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.