ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.120 din 24 octombrie 2007
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.120 din 24 octombrie 2007
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata prin: L. nr.54/2008 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 857/2007
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 745/2 noi. 2007
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.74/2009)
- modifică art. 1, art. 5, art. 7; introduce art. 31, art. 51 și art. 52; abrogă art. 4 alin. (2), (3) și (4)
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.54/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.74/2009)
Abrogată: O.U.G. nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
odata cu:
O.U.G. nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat


Duminică, 16 iunie 2024, 13:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.