LEGE nr.299 din 13 noiembrie 2007
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.299 din 13 noiembrie 2007
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 921/2006
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 792/21 noi. 2007
Republicare: M.Of. nr. 261/22 apr. 2009
Functie activa:
Abrogă: L. nr.150/1998 privind acordarea de sprijin comunităților românești de pretutindeni
Modifică: L. nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate
- înlocuiește, în cuprinsul legii, referirile la "Ministerul Afacerilor Externe" și la "ministrul afacerilor externe" cu referiri la "Cancelaria Primului-Ministru", respectiv "șeful Cancelariei Primului-Ministru"
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.965/2007 pentru promulgarea Legii privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
Modificată: O.U.G. nr.10/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
- modifică art. 1, art. 4 alin. (4), art. 5, art. 6, art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (2) și (4), art. 11, art. 12, art. 13 alin. (1); introduce art. 31, alin. (5)-(7) la art. 4, alin. (5) la art. 8, anexa; abrogă art. 14 alin. (2) și (3)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 261/22 apr. 2009
Modificată: L. nr.270/2011 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
- modifică art. 1 alin. (2)
  L. nr.176/2013 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
- modifică art. 1 alin. (1)
  L. nr.101/2015 pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
- modifică art. 10
  O.U.G. nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
- modifică art. 6 alin. (2) și (5), art. 7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (4) și (5), art. 12, art. 13 alin. (1) și (6), art. 14 și modifică și înlocuiește anexa; introduce alin. (41) la art. 6
  O.U.G. nr.85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
- modifică art. 5 alin.(1) lit. b) și c)
  L. nr.122/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
- modifică art. 5 alin. (1) lit. b) și c)
Promulgată: D. nr.635/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
Modificată: L. nr.224/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
- modifică art. 1 alin. (2) lit.a), art. 3 alin. (1) si (2), art. 4 lit.c), art. 5 alin. (1) lit. b), c), e) - g), i) si l), alin. (2) si (4), alin. (5) lit.c) si d), alin. (6) si partea introductivă a alin. (7), art. 6 alin.(2), (4), (41) si (5), art. 7 alin. (1) - (4), (5) lit.a), d) si j), art.9 alin. (1), (2) si (4), art. 13 alin. (1), alin. (2) lit. a)-h) si alin. (3) - (6), art. 14 alin. (1) si (2), anexa; -introduce lit.c) la art. 1 alin. (2), alin. (3) - (5) la art. 3, lit. d1) si n) la art. 5 , alin. (1), art. 51, alin. (21), (41) si (7) - (14) la art. 7, b1), c1), d1), d2), e1), f1), j1), j2), k1), l1), n1) si p) - t) la art. 7 alin. (5), alin. (4) la art. 8, alin. (6) la art.9, alin. (11) si (12) la art. 13 si lit. j) la art. 13 alin. (2), art. 141
dispune republicarea


Joi, 30 mai 2024, 18:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.