ORDIN nr.353 din 23 noiembrie 2007
al ministrului internelor și reformei administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.353 din 23 noiembrie 2007
Emitent: Ministerul Internelor și Reformei Administrative
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 824/3 dec. 2007
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.145/2011 al ministrului administrației și internelor privind completarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007 (abrogat prin L. nr.328/2018)
  O. nr.182/2011 al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007 (abrogat prin L. nr.328/2018)
  O. nr.240/2012 al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean (abrogat prin L. nr.328/2018)
Abrogat: L. nr.328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007


Marți, 30 mai 2023, 01:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.