HOTĂRÂRE nr.394 din 8 iunie 1995
privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata, destinate consumatorilor
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.577/2002 al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Prescripției tehnice PT R6-2002, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, exploatarea, repararea și verificarea tehnică a ascensoarelor electrice și hidraulice de persoane și/sau de materiale"
  O. nr.1.395/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor internaționale interguvernamentale acreditate în România, precum și a personalului acestora
  O. nr.303/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa de valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin O. nr.1.898/2004)
  O. nr.1.898/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin O. nr.2.215/2006)


Joi, 23 mai 2024, 05:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.