ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.13 din 20 februarie 2008
pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.13 din 20 februarie 2008
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.204/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 248/2008
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 26.02.2008
Publicare: M.Of. nr. 145/26 feb. 2008
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
  H.G. nr.1.353/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
  H.G. nr.433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare
totodata, abrogă:
H.G. nr.353/2005 pentru modificarea unor dispoziții legale în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală
  H.G. nr.346/2004 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune
  H.G. nr.1.561/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de iluminat public
Modifică: L. nr.51/2006 LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice
- modifică art. 1, art. 2 lit. a), e) și g), art. 3 alin. (1) și (5), art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit.g), art. 8 alin. (2) lit. c), d) și h), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 10, art. 12 partea introductivă, art. 13 alin. (4) și (5), art. 14 alin. (1) și (4), art. 15 alin. (1) și (2), art. 16 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. e), art. 23 alin. (3) și (4), art. 24 alin. (1), art. 25, art. 29 alin. (1)-(6), art. 30, art. 31, art. 32 alin. (2)-(4), art. 33 alin. (4)-(7), art. 36 alin. (2) lit. a) și i), art. 37 alin. (1) și (3), art. 39 alin. (1)-(3), art. 41 alin. (2) lit. c) și h), art. 43 alin. (5), (6) și (8), art. 44 alin. (2) lit. b) și alin. (4), art. 47, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (2), art. 51 alin. (3); introduce lit. g1) la art. 2, lit. d1) la art. 8 alin. (2), lit. d1) la art. 12, lit. g1) la art. 13 alin. (2), alin. (9) la art. 16, art. 311, alin. (11) la art. 34, alin. (41) la art. 41, alin. (21) la art. 44, alin. (11) și (12) la art. 49, alin. (31) la art. 51; abrogă art. 3 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 22, art. 40 alin. (2); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "asociație de dezvoltare comunitară" cu sintagma "asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice"
dispune republicarea
  L. nr.241/2006 LEGEA serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
- modifică art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) și (2), art. 3 lit. c) partea introductivă, lit. i), lit. j) și lit. u), art. 6, art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (1) partea introductivă și alin. (2), art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) și (4), art. 21, art. 22 alin. (3) și (4), art. 23 alin. (1) partea introductivă, alin. (2), art. 24 alin. (2), art. 27, art. 34 alin. (5) partea introductivă, art. 35 alin. (2), art. 37 alin. (2), art. 38 alin. (3) lit. b) și c), art. 41 alin. (1) partea introductivă și alin. (2); introduce alin. (21) la art. 1, lit. j1) și v1) la art. 3, alin. (11) la art. 17, art. 211, alin. (7) la art. 30; abrogă art. 8 alin. (2); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "asociație de dezvoltare comunitară" cu sintagma "asociație de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare"
dispune republicarea
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.204/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
- modifică art. I pct. 2, pct. 3, pct. 4, pct. 5, pct. 7, pct. 10, pct. 11, pct. 13, pct. 17, pct. 18, pct. 19, pct. 20, pct. 27, pct. 28, pct. 29, pct. 30, pct. 31, pct. 32, pct. 33, pct. 34, pct. 35, pct. 371, pct. 42, pct. 44, pct. 45, pct. 46, pct. 47, pct. 48, pct. 49, art. II alin. (1), art. IV pct. 1, pct. 2, pct. 3, pct. 5, pct. 6, pct. 7, pct. 8, pct. 10, pct. 11, pct. 12, pct. 13, pct. 16, pct. 17, pct. 18, pct. 19, pct. 20, pct. 21, pct. 24, pct. 25, pct. 26, pct. 27, pct. 28; introduce pct. 41, pct. 91, pct. 92, pct. 111, pct. 151, pct. 152, pct. 201, pct. 231, pct. 241, pct. 53 la art. I, pct. 71, pct. 111-114, pct. 221, pct. 241 la art. IV


Sâmbătă, 22 iunie 2024, 00:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.