ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.23 din 5 martie 2008
privind pescuitul și acvacultura
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.975/2010 al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind practicarea activității de pescuit pentru consumul familial în Rezervația Biosferei Delta Dunării
  O. nr.15/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv (abrogat prin O. nr.369/2016)
  O. nr.29/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor privind prohibiția pescuitului în anul 2011
art. 12 alin. (4) și (5)
  O. nr.36/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagră (abrogat prin O. nr.128/2012)
art. 8, art. 9, art. 16, art. 7
  O. nr.44/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate (abrogat prin O. nr.126/2017)
art. 8, art. 9 alin. (11), art. 13, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 21, art. 41, art. 411, art. 42
  O. nr.48/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și a cotelor de pescuit pentru anul 2011, pe specii și zone
art. 10 alin. (1)
  O. nr.96/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea componenței, organizării și funcționării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc (abrogat prin O. nr.2.421/2013)
art. 18 alin. (2)
  O. nr.40/2012 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor privind prohibiția pescuitului în anul 2012
art. 12 alin. (4) și (5)
  O. nr.45/2012 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agricultuni și dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale (abrogat prin O. nr.1.369/2018)
art. 11 alin. (1)
  O. nr.75/2012 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind autorizarea exercitării pescuitului sturionilor în scopul reproducerii artificiale pentru obținerea de puiet pentru acvacultura și popularea de susținere a bazinelor piscicole naturale, precum și în scop științific (abrogat prin O. nr.545/2016)
  O. nr.76/2012 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv (abrogat prin O. nr.369/2016)
  O. nr.84/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurildr privind măsurile de refacere și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale și dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România (abrogat prin O. nr.545/2016)
art. 10 alin. (4)


Vineri, 01 martie 2024, 13:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.