ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.37 din 26 martie 2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.37 din 26 martie 2008
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.275/2008 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 460/2008
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 08.04.2008
Publicare: M.Of. nr. 276/8 apr. 2008
Rectificare: M.Of. nr. 336/30 apr. 2008
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale
totodata, abrogă:
L. nr.176/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale
O.G. nr.42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale
L. nr.378/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale
Modifică: O.G. nr.9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare și alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum și imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile și activitatile cu profil cultural
- modifică art. 1 alin. (3) și (5)
  O.G. nr.10/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a unitatilor sportive finantate din venituri extrabugetare și din alocatii de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unitati
- modifică art. 1 alin. (3) și (4)
  L. nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
- abrogă art. 38 alin. (2)
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
- introduce alin. (5) la art. 15
  O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
- introduce art. 21
  O.G. nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (abrogata prin O.U.G. nr.64/2009)
- introduce art. 171 și art. 172
  O.U.G. nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice
- modifică art. 8
  L. nr.388/2007 LEGEA bugetului de stat pe anul 2008
- modifică în mod corespunzător; modifică art. 10; prorogă, până la 30 mai 2008, termenul prevăzut la art. 23 alin. (4)
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.43/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- modifică art. 24; introduce lit. c1) la art. 2 alin. (2)
Rectificare: M.Of. nr. 336/30 apr. 2008
Modificată: O.U.G. nr.112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
- modifică art. 2 alin. (2) lit. c) și e); introduce lit. k), l), m) și n) la art. 2 alin. (2)
Aprobată cu modificări: L. nr.275/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- modifică art.2 alin. (2) lit. g)
Modificată: O.U.G. nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
- introduce lit. o) și p) la art. 2 alin. (2)
  O.U.G. nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
- modifică art. 11
  O.U.G. nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 5 alin. (1)
  O.U.G. nr.80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- introduce alin. (4) la art. 11
  O.U.G. nr.96/2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- introduce alin. (5) și (6) la art. 8
  O.U.G. nr.4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii
- modifică art. 15 alin. (3)
Aprobată: L. nr.31/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Modificată: O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
- abrogă art. 15 alin. (1), (2) și (4)
  O.G. nr.23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- introduce alin. (7) și (8) la art. 8
  O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 8
  O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 8; introduce art. 81


Vineri, 21 iunie 2024, 08:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.