ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.79 din 18 iunie 2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.79 din 18 iunie 2008
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.203/2009 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 558/2008
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 465/23 iun. 2008
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
totodata, abrogă:
L. nr.59/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
- modifică art. 2 alin. (2); introduce art. 31, art. 32, alin. (11) la art. 4, alin. (3) la art. 4
dispune republicarea
  O.U.G. nr.222/2008 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice centrale și locale
modifică O.U.G. nr. 79/2008 - abrogă O.U.G. nr
  L. nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (abrogata prin O.G. nr.26/2013)
modifică art. 2 alin. (2), art. 4, art. 6, art. 7 alin. (3) și (4); introduce alin. (21) la art. 2, art. 31, art. 32, alin. (6) la art. 7; abrogă art. 5 lit. c), art. 7 alin. (2); Prevederile alin. (1) al art. 31 se aplică până la data de 31 decembrie 2009, contractele de mandat încheiate până la data de 31 decembrie 2008, inclusiv, modificându-se în mod corespunzător.
Aprobată cu modificări: L. nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (abrogata prin O.G. nr.26/2013)
- modifică art. 2 alin. (2), art. 4, art. 6, art. 7 alin. (3) și (4); introduce alin. (21) la art. 2, art. 31, art. 32, alin. (6) la art. 7; abrogă art. 5 lit. c), art. 7 alin. (2), Prevederile alin. (1) al art. 31 se aplică până la data de 31 decembrie 2009, contractele de mandat încheiate până la data de 31 decembrie 2008, inclusiv, modificându-se în mod corespunzător.
dispune republicarea
Modificată: L. nr.204/2009 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 222/2008 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice centrale și locale
respinge O.U.G. nr. 222/2008
  O.U.G. nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
Prevederile alin. (1) al art. 31se aplică până ladata de 30 iunie 2010, contractele de mandat încheiate până ladata de 31 decembrie 2009 inclusiv modificându-se în mod corespunzător.
  O.U.G. nr.27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
Prevederile alin. (1) al art. 31se aplică până la data de 31 decembrie 2010, contractele de mandat modificându-se în mod corespunzător.
  O.U.G. nr.3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici
- Prevederile art. 31 alin. (1) se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2011, contractele de mandat modificându-se în mod corespunzător.
  O.U.G. nr.44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
- modifică art. 7 alin. (1); introduce art. 51, alin. (2)-(8) la art. 6, alin. (7) la art. 7, art. 81, art. 82
  O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- abrogă art. 2
Abrogată: O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
Vezi si: D.C.C. nr.411/2014 DECIZIA nr. 411 din 3 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (3) teza finală din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
- art. 82 alin. (3) teza finală


Duminică, 03 martie 2024, 14:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.