ORDIN nr.2.007 din 27 iunie 2008
al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free și/sau duty-free diplomatic, a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă și a celor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.007 din 27 iunie 2008
Emitent: Ministerul Economiei și Finanțelor
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 516/9 iul. 2008
Functie activa:
Abrogă: O. nr.140/1999 al ministrului finanțelor pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa potrivit Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
totodata, abrogă:
O. nr.66/2001 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă potrivit Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
O. nr.300/2003 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
O. nr.623/2003 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
O. nr.250/2004 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la funcționarea unităților emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
O. nr.1.863/2004 al ministrului finanțelor publice privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 140/1999
O. nr.220/2005 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la funcționarea unităților emitente de tichete de masă, potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
O. nr.336/2005 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
O. nr.845/2005 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
O. nr.1.154/2005 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
O. nr.1.835/2005 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
O. nr.414/2007 al ministrului economiei și finanțelor privind modificarea și completarea art. 1 din Ordinul ministrului finanțelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la funcționarea unităților emitente de tichete de masă, potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
  O. nr.1.397/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free
totodata, abrogă:
O. nr.869/2004 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.397/2002
O. nr.1.946/2007 al ministrului economiei și finanțelor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, precum și a Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 416/2007 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
  O. nr.1.719/2006 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea criteriilor referitoare la funcționarea unităților emitente de tichete cadou și de tichete de creșă
totodata, abrogă:
O. nr.415/2007 al ministrului economiei și finanțelor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.719/2006 pentru aprobarea criteriilor referitoare la funcționarea unităților emitente de tichete cadou și de tichete de creșă
  O. nr.416/2007 al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.487/2009 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului economiei și finanțelor referitoare la autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice
- modifică titlul
  O. nr.202/2010 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free și/sau duty-free diplomatic și a criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete (abrogat prin O.U.G. nr.54/2010)
  O.U.G. nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
  O. nr.1.916/2013 al viceprim-ministmlui, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free și/sau duty-free dipbmatic și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete
  O. nr.930/2015 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free și/sau duty-free diplomatic și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unitătilor emitente de tichete
  O. nr.124/2016 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free și/sau duty-free diplomatic și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete
  O. nr.1/2017 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete
  O. nr.1.523/2018 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, precum și pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenței Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic
  O. nr.1.908/2019 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete
  O. nr.2.197/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componentei echipei de specialisti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, precum și pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenței Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic
  O. nr.2.381/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete
  O. nr.2.742/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și’ finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționarea acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialisti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018
  O. nr.2.797/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete
  O. nr.2.977/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete
  O. nr.1.211/2022 al ministrului finantelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete, precum si pentru completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitătilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018
  O. nr.1.502/2022 al ministrului finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete, privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitătilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, precum si privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componentei Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic
  O. nr.1.831/2022 al ministrului finantelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete


Marți, 06 decembrie 2022, 13:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.