ORDONANȚĂ nr.22 din 20 august 2008
privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.22 din 20 august 2008
Emitent: Guvern
Respinsa prin: L. nr.36/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 566/2008
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 628/29 aug. 2008
Rectificare: M.Of. nr. 814/4 dec. 2008
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice
  L. nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
totodata, abrogă:
O.G. nr.78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
L. nr.120/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
L. nr.56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
  L. nr.325/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 814/4 dec. 2008
Modificată: O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- abrogă art. 19 alin. (5)
  L. nr.159/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
- abrogă art. 14 lit. c)
Abrogată: L. nr.121/2014 privind eficiența energetică
Respinsă: L. nr.36/2015 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie


Duminică, 14 aprilie 2024, 15:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.