ORDIN nr.1.250 din 7 octombrie 2008
al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.250 din 7 octombrie 2008
Emitent: Ministerul Transporturilor
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 707/17 oct. 2008
Rectificare: M.Of. nr. 814/4 dec. 2008
Functie activa:
Abrogă: O. nr.217/2006 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
totodata, abrogă:
O. nr.629/2007 al ministrului transporturilor pentru îlocuirea anexelor la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 217/2006 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu completările ulterioare
O. nr.902/2007 al ministrului transporturilor pentru abrogarea punctului 45 din anexa nr. 2 ”Tarifele pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate și pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română la navele de navigație interioară și pentru personalul navigant fluvial” la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 217/2006 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 814/4 dec. 2008
Modificat: O. nr.874/2009 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română (abrogat prin O. nr.1.514/2014)
Abrogat: O. nr.1.514/2014 al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română


Joi, 13 iunie 2024, 21:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.