ORDONANȚĂ nr.4 din 20 ianuarie 1995
privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor și buruienilor in agricultura și silvicultura
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.4 din 20 ianuarie 1995
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.85/1995 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 18/30 ian. 1995 text
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.85/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură
Modificată: L. nr.26/2006 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură
- abrogă, la data aderării României la U.E., art. 1-7, art. 10-14, art. 29, art. 38 alin. (1) lit. a) și b)
  O.G. nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
- modifică art.15, art.31, art.32 alin.(3), art.33 ; introduce alin.(4) la art.32 ; abrogă art.16, art.17, art.38 alin.(1) lit. e), h) și i); înlocuiește, în cuprinsul ordonanței, sintagmele "de uz fitosanitar" și "fitosanitare" cu sintagma "de protecție a plantelor", sintagma "din grupele I și a II-a de toxicitate" cu sintagma "clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T)", sintagma "din grupele a III-a și a IV-a de toxicitate" cu sintagma "clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau fără clasificare de periculozitate", sintagma "inspectoratul județean pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară" cu "unitatea fitosanitară"
  L. nr.28/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 41/2007 și modifică art. 15 lit. a) și d), art. 31 pct. 1 lit. a), art. 31 pct. 2 lit. h) și art. 33 lit. a)


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 23:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.