ORDONANȚĂ nr.17 din 4 august 1995
pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.17 din 4 august 1995
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.122/1995 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 186/17 aug. 1995 text
Functie activa:
Modifică: D.-L. nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
  L. nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
  L. nr.32/1991 privind impozitul pe salarii (abrogata prin O.G. nr.73/1999)
modifică art. 2 lit.d), art. 3, art.4 alin.(4), art.5 lit.b), c), e), h), art.6 lit.c-e), art.7 alin.(3), (5), art. 17. alin.(1)-(2); completează art.6 cu alin.(2), (3) si cu lit.g)-j); introduce art.41, 81, 201; abrogă art. 7 alin. 4 și art. 20-27
  O.G. nr.22/1993 privind scutirea de plata a impozitului pe veniturile realizate de consultantii straini pentru activitatea desfasurata in Romania, in cadrul unor acorduri internationale guvernamentale sau neguvernamentale de finantare gratuita (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă prevederile privind impozitarea persoanelor fizice
  L. nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
  L. nr.4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman și organizarea transfuzională în România (abrogata prin L. nr.282/2005)
abrogă art. 11 alin. 3
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.122/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.17/1995 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata (abrogata prin O.G. nr.73/1999)
Modificată: O.G. nr.8/1996 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, cu modificarile ulterioare (abrogata prin O.G. nr.73/1999)
Abrogată: O.G. nr.73/1999 privind impozitul pe venit
odata cu:
L. nr.32/1991 privind impozitul pe salarii
la 1 ianuarie 2000


Joi, 02 februarie 2023, 23:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.