ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.145 din 4 noiembrie 2008
pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.145 din 4 noiembrie 2008
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.213/2009 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 136/2009
Cu functie: de abrogare
În vigoare: se aplică de la data intrării în vigoare a actului normativ prin care se transpune Directiva 67/548/CEE a Consiliului privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, cu modificările și completările ulterioare (07.11.2008)
Publicare: M.Of. nr. 754/7 noi. 2008
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
- se aplică de la data intrării în vigoare a actului normativ prin care se transpune Directiva 67/548/CEE
totodata, abrogă:
L. nr.451/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
L. nr.324/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
O.G. nr.53/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
L. nr.464/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.213/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase


Vineri, 03 februarie 2023, 03:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.