LEGE nr.220 din 27 octombrie 2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.220 din 27 octombrie 2008
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 179/2008
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Publicare: M.Of. nr. 743/3 noi. 2008
Republicare: M.Of. nr. 577/13 aug. 2010
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.010/2008 privind promulgarea Legii pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Modificată: L. nr.139/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- modifică art. 1 alin. (1) lit. e) și g), art. 2 lit. b), c), d), f), g), h), i), l-o), t), u) și x), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (2) și (3), art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 17 alin. (3), alin. (4) lit. a), art. 20, art. 22, art. 23; introduce lit. c1) la art. 2, lit. j1)-j6) la art. 2, lit. s1) la art. 2, lit. u1)-u2) la art. 2, lit. z) la art. 2, art. 41, alin. (6) la art. 8, cap. VII1 cu art. 161-164, alin. (11) la art. 17, art. 171-173, cap. IX1 cu art. 191, art. 24; abrogă art. 1 alin. (1) lit. a), art. 2 lit. v), art. 8 alin. (4), cap. V cu art. 12, art. 16, cap. IX cu art. 18 și 19, art. 21, anexa
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 577/13 aug. 2010
Modificată: O.G. nr.29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- modifică art. 13 alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. b), art. 20 alin. (5), art. 23 lit. a); introduce lit. i1) și i2) la art. 2, alin. (6) la art. 20, art. 231, cap. IX1 cu art. 241 și 242 și cap. IX2 cu art. 243 și 244, anexa după Notă
dispune republicarea
  O.U.G. nr.88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- modifică art. 3 alin. (1) lit. h), art. 3 alin. (2) lit. c), art. 3 alin. (3) și (4), art. 3 alin. (6) lit. a) și c), art. 3 alin. (7), art. 4 alin. (6) și (9), art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 alin. (3), art. 11 alin. (3) și (4), titlul cap. IV, art. 12, art. 14, art. 15 alin. (2) și (3), art. 25 alin. (1), art. 26; introduce lit. ae)-am) la art. 2, alin. (8)-(11) la art. 3, alin. (4) la art. 15, art. 29, art. 30; abrogă art. 16 alin. (1), art. 28 alin. (2)
  L. nr.134/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- aprobă O.U.G. nr. 88/2011 și modifică art. art. 2 lit. aj), art. 3 alin. (8), art. 6 alin. (5) și (7), art. 6 alin. (10), art. 8, art. 14 alin. (2), (6), (7) și (9), art. 15 alin. (1) lit. a) și b), art. 241 alin. (3), art. 29 alin. (2) și (3); introduce alin. (10) la art. 4, alin. (71) la art. 6, alin. (21) și (22) la art. 12, cap. VI1 după art. 14(cuprinde art. 15-19), alin. (11) la art. 25; abrogă titlul cap. VII
  O.U.G. nr.57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- modifică art. 4 alin. (7), art. 6 alin. (7), (8) și (10), art. 8 alin. (2),(4) și (6), art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (22), art. 13 alin. (1) lit. d), art. 29; introduce lit. e) și f) la art. 3 alin. (6), alin. (21) și (22) la art. 6, alin. (7) - (9) la art. 8, alin. (11) și (12) la art. 9, lit. d) la art. 25 alin. (2); abrogă art. 6 alin. (71)
  O.U.G. nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- modifică art. 3 alin. (6) lit. e)
  L. nr.122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și privind modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (6) lit. a), art. 4 alin. (7), art. 8 alin. (1) lit. a), art. 8 alin. (3) și (4), art. 26 alin. (1) și (2), art. 30 alin. (2); introduce alin. (21) la art. 8, alin. (11) la art. 12, alin. (23) și (24) la art. 12, alin.(21) la art. 30
  O.U.G. nr.39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- modifică art. 12 alin. (6); abrogă art. 12 alin. (5)
  O.U.G. nr.24/2017 ORDONANȚĂ de urgentă privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 2 lit. h) și ak), art 4 alin. (7), art. 6 alin. (22) -(24), art. 6 alin.7 lit.b), art. 8 alin. (4), (6) și (7), art.10 alin. (2), art.12 alin.(23), art.14 alin.(2), (3), (4), (6), (8) și (9), art.30 alin. (1) lit. a), alin.(2) și (21); introduce lit. an) - aq) la art. 2, alin. (31) - (33) la art. 3, lit.g) la art. 3 alin. (6), alin. (61), (62) și alin. (91) la art. 4, alin. (11), (12), (25) și (26) la art. 6, alin. (61) la art. 8, alin. (4) și (5) la art. 10, alin. (25) la art. 12, alin. (61) la art. 14, lit. b1) și g) la art. 30 alin. (1), alin. (22) și (23) la art. 30; abrogă art. 4 alin. (41), (42) și (5), art.8 alin.(9), art.11 alin.(3) - (5), art.12 alin. (3) și (4), art.14 alin.(5), art.30 alin. (3); - abrogă art. 4 alin.(41) și (42)
  L. nr.184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 2 lit. ao), art. 3 alin. (31), art. 4 alin. (7), art. 6 alin. (25) și (26), art. 6 alin. (7) lit. b), art. 8 alin. (6), art. 10 alin. (5), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. (1) și (2), art. 30 alin. (2) și alin. (23) lit. c); introduce lit. x1) la art. 2, alin. (91) - (94) la art. 4, lit.d) la art. 8 alin.(1), alin. (6) la art. 10, alin. (61) - (67) la art. 14; abrogă art. 2 lit. an), art. 3 alin. (6) lit.f), art. 4 alin. (61) și (62), art. 14 alin.(4), art. 30 alin. (1) lit. b)
  O.U.G. nr.80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- modifică art. 5 alin. (6), art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (5) lit. i); modifică si completează Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare din Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie; introduce alin. (5) la art. 15, lit. o) la art. 20 alin. (5) si alin. (7) la art. 20
  L. nr.360/2018 privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- modifică art. 8 alin. (1) lit. b)
  L. nr.155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative
- modifică art. 14 alin. (6) si (66); introduce alin. (6) la art. 30
  O.U.G. nr.212/2020 Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 2 lit. t)
  O.U.G. nr.143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative
- abrogă art. 2 lit. x1), art. 14 alin. (6) - (67)
  O.U.G. nr.163/2022 Ordonantă de urgentă pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 2 lit. t) si ac), art. 24 alin. (1) si mentiunea privind transpunerea directivelor Uniunii Europene; abrogă art. 2 lit. n) si s), art. 5 alin. (2) si (6), art. 15-19, art. 241 si art. 244
dispune republicarea
  L. nr.5/2023 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- modifică art. 2 lit. ae), art. 3 alin. (33), art. 3 alin. (9) si art. 14; introduce lit. c) la art. 6 alin. (6), alin. (51) si (52) la art. 10 si art. 271; abrogă art. 3 alin. (6) lit. c)
dispune republicarea


Vineri, 02 iunie 2023, 17:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.