ORDONANȚĂ nr.25 din 11 august 1995
privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.25 din 11 august 1995
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.51/1996 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 194/25 aug. 1995 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.28/1969 privind organizarea activității de cercetare științifică în Republica Socialistă România
  H.G. nr.1.284/1990 privind unele masuri de organizare și finantare a unitatilor de cercetare-dezvoltare
  H.G. nr.100/1991 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1.284 din 8 decembrie 1990 privind unele masuri de organizare și finantare a unitatilor de cercetare-dezvoltare
  H.G. nr.801 bis/1991 pentru modificarea și abrogarea unor dispozitii din Hotararea Guvernului nr.1.284/1990 privind unele masuri de organizare și finantare a unitatilor de cercetare-dezvoltare
Modifică: H.G. nr.100/1991 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1.284 din 8 decembrie 1990 privind unele masuri de organizare și finantare a unitatilor de cercetare-dezvoltare (abrogat prin O.G. nr.25/1995)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.51/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare (abrogata prin O.G. nr.57/2002)
Modificată: O.G. nr.44/1996 referitoare la prelungirea unor termene prevazute la art. 25 alin. (1) și la art. 27 din Ordonanta Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizarii și finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata și modificata prin Legea nr.51/1996
modifică art.25, art.27
  O.G. nr.8/1997 privind stimularea cercetarii-dezvoltarii și inovarii (abrogata prin O.G. nr.57/2002)
modifică art.13 alin.(2) lit.j, art.22 alin.(2), art.26 lit.f; abrogă art.1 - 7, art.8 alin.(2), art.11 alin.(2) și (3), art.12 lit.d, art.15, art.26 lit.a, c și d
  O.G. nr.58/1997 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizarii și finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata și modificata prin Legea nr.51/1996, cu modificarile ulterioare (abrogata prin O.G. nr.57/2002)
modifică art.22; abrogă art.26 lit.f
  O.G. nr.59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei și inovarii (abrogata prin O.G. nr.57/2002)
modifică art.25 și 26; abrogă art.16
  O.U.G. nr.91/1997 pentru prelungirea termenului prevazut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizarii și finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare
modifică art.25 alin.(1)
  O.G. nr.3/1998 pentru abrogarea art. 27 din Ordonanta Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finantarii activității de cercetare-dezvoltare (abrogata prin O.G. nr.57/2002)
abrogă art.27
  L. nr.95/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării - dezvoltării și inovării (abrogata prin O.G. nr.57/2002)
modifică art.13 alin.(2) lit.f și j, art.22, art.25 alin.(1), art.27
  O.U.G. nr.58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
prelungește termenul prevăzut la art.25 alin.(1)
  L. nr.191/1999 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1998 pentru modificarea art.28 din Ordonanța Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării (abrogata prin O.G. nr.57/2002)
prevederile art.8 alin.(1), art.9, art.12 lit.a - c și ale art.14, astfel cum au fost modificăte prin L.nr.51/1996, își mențin valabilitatea și în anii 1997-2002
  L. nr.207/1999 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
prelungește termenul prevăzut la art.25 alin.(1) până la 31-12-2000
  L. nr.64/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1997 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr.51/1996, cu modificările ulterioare (abrogata prin O.G. nr.57/2002)
modifică art.22; abrogă art.26 lit.f
  O.U.G. nr.281/2000 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
prelungește până la 31-12-2001 termenul prevăzut la art.25 alin.(1)
  L. nr.776/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1998 pentru abrogarea art.27 din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare (abrogata prin O.G. nr.57/2002)
repune în vigoare art.27, prorogând termenul până la 30 iunie 2002
  O.G. nr.1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare (abrogata prin O.G. nr.57/2002)
prorogă termenul de la art.25 alin.(1) până la data de 31 martie 2002
Referită de: H.G. nr.351/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care au luat ființă în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor
Modificată: L. nr.190/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare (abrogata prin O.G. nr.57/2002)
prorogă termenul de la art.25 alin.(1) până la 31 decembrie 2002
Abrogată: O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 01:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.