ORDONANȚĂ nr.36 din 25 august 1995
privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.36 din 25 august 1995
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.113/1995 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 202/31 aug. 1995 text
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.34/1994 privind acordarea de catre stat de garantii pentru credite interne contractate de agentii economici de la bancile comerciale și constituirea fondului de risc pentru garantiile acordate
  O.G. nr.5/1995 privind acordarea de catre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de garantii pentru credite bancare pe termen scurt
Modifică: L. nr.91/1993 privind datoria publica (abrogata prin L. nr.81/1999)
  O.G. nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (abrogata prin O.U.G. nr.146/2002)
  L. nr.121/1994 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34 din 5 august 1994 privind acordarea de către stat de garanții pentru credite interne contractate de agenții economici de la băncile comerciale și constituirea fondului de risc pentru garanțiile acordate, emisă în baza Legii nr.72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
abrogă L. nr. 121/1994
  L. nr.56/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/1995 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanțelor, de garanții pentru credite bancare pe termen scurt
abrogă L. nr. 56/1995
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.113/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1995 cu privire la perfecționarea unor reglementări referitoare la datoria publică internă, garantarea creditelor interne și la datoria publică externă, precum și în legătură cu formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Modificată: L. nr.81/1999 Legea datoriei publice (abrogata prin L. nr.313/2004)
abrogă dispozițiile referitoare la L. nr.91/1993
odata cu:
L. nr.91/1993 privind datoria publica
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
Abrogată: O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
odata cu:
O.G. nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului


Joi, 18 aprilie 2024, 16:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.