ORDIN nr.1.803 din 29 octombrie 2008
al ministrului sănătății publice privind stabilirea prețurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, precum și bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.803 din 29 octombrie 2008
Emitent: Ministerul Sănătății Publice
În vigoare: În aplicare de la: 31.10.2008 până la: 31.12.2008
Publicare: M.Of. nr. 737/30 oct. 2008
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.2.124/2008 al ministrului sănătății publice pentru prelungirea valabilității Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea prețurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, precum și bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
- prelungește valabilitatea până la 31 ianuarie 2009
  O. nr.2.125/2008 al ministrului sănătății publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea prețurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, precum și bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
  O. nr.74/2009 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea prețurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, precum și bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
  O. nr.411/2009 al ministrului sănătății privind aprobarea Listei și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2009 (abrogat prin O. nr.426/2009)


Sâmbătă, 13 aprilie 2024, 05:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.