ORDIN nr.5.743 din 28 octombrie 2008
al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.5.743 din 28 octombrie 2008
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
Publicare: M.Of. nr. 760/11 noi. 2008
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.3607/2009 al ministrului educației, cercetării și inovării privind prorogarea unor termene și perioade prevăzute în Calendarul mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.742/2008 în Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.743/2008, și în Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul București și județele nominalizate în Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.741/2008
  O. nr.4042/2009 al ministrului educației, cercetării și inovării pentru modificarea și completarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.743/2008


Joi, 02 februarie 2023, 19:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.