LEGEA nr.7 din 13 martie 1996
cadastrului și a publicității imobiliare
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.7 din 13 martie 1996
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 61/26 mar. 1996 text
Republicare: M.Of. nr. 201/3 mar. 2006 text
  M.Of. nr. 83/7 feb. 2013
  M.Of. nr. 720/24 sep. 2015
Rectificare: M.Of. nr. 825/5 noi. 2015
Functie activa:
Abrogă: L. nr.LX/1881 despre procedura de execuție silită imobiliară în Transilvania
  D.-L. nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare
se abrogă după definitivarea cadastrului la nivelul întregii țări
  L. nr.242/1947 pentru transformarea cărților funciare provizorii în cărți de publicitate funciară
se abrogă după definitivarea cadastrului la nivelul întregii țări
  D. nr.305/1971 privind activitatea geodezica, topo-fotogrammetrica și cartografica, precum și la procurarea, determinarea și folosirea datelor și documentelor rezultate
Modifică: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.59/1974 cu privire la fondul funciar (abrogata succesiv)
abrogă art.37, art.38, art.39, art.40, art.41, art.42, art.43
De văzut și: L. nr.148/1930 Funcționarea cărților funduare centrale pentru căile ferate și canaluri
potrivit art. 72, se abrogă după definitivarea cadastrului la nivelul întregii țări
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.33/1996 privind promulgarea Legii cadastrului și a publicitatii imobiliare
Modificată: O.U.G. nr.291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere
modifică în mod corespunzător
  O.U.G. nr.70/2001 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
modifică art. 3, art. 4 alin. (1), art. 9, art. 17, art. 71; introduce lit. i și j la art. 5; abrogă art. 69
  L. nr.78/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2001 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
modifică art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1), art. 17; introduce un alin. nou, după alin. (1) la art. 3
  O.U.G. nr.41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
modifică titlul I, art.3, art.5 lit.a), art.6 alin.(1), art.9, art.20 alin.(1), art.22 alin.(1), art.50 alin.(1), art.52 alin.(2), art.56 alin.(1), art.60; introduce lit.a1), k), l), m), n) si o) la art.5, alin.(11) - (15) la art.20 ; abrogă art.4, art.5 lit.i), art.57
dispune republicarea
  L. nr.499/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
aprobă O.U.G. nr. 41/2004 si modifică art.3 alin.2, art.5 lit. k), art.9, art.20 alin.12 si alin. 13, art.50 alin.1 partea introductiva si lit.a), art.52 alin.2, art.56 alin.1
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 201/3 mar. 2006 text
Vezi si: D.C.C. nr.467/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 50 alin. (2) teza a doua
Modificată: L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- modifică art. 3 alin. (8), art. 8 alin. (1) și (2); abrogă art. 8 alin. (10) - (12)
  D.C.C. nr.723/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 33 alin. (6) (termenul se împlinește la 5 august 2010) după care operează dispozițiile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.723/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 33 alin. (6)
Modificată: O.U.G. nr.64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- modifică art. 1, art. 2, art. 4 lit. e) și p), art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (15) și (16), denumirea cap.III de la titlul I, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1) lit. A lit. c), art. 19 alin. (1) lit. C lit a), art. 42 alin. (2), art. 43, art. 48 alin. (1), art. 49, art. 50 alin. (2), art. 55 alin. (1), art. 58, art. 67, art. 69 alin. (3); introduce lit. p1) și p2) la art. 4, art. 41, alin. (4) și (5) la art. 5, alin. (17) la art. 8, art. 111 - 113, alin. (41) la art. 18, alin. (11) la art. 48, alin. (21) și (22) la art. 50, art. 501, alin. (11) și (12) la art. 55, art. 581; abrogă art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (5), art. 19 alin. (2), art. 59, art. 66 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.170/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea art. 101 din Legea locuinței nr. 114/1996
- introduce alin. (3) - (7) la art. 45
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 17 alin. (1), art. 20, art. 42, art. 48 alin. (1) lit. b), art. 54 alin. (1), art. 58 alin. (1) și (2), art. 69 alin. (3); introduce alin. (11) la art. 17, alin. (11)-(13) la art. 54, alin. (81) la art. 55, alin. (91)-(98) și alin. (12) la art. 55; abrogă art. 21-41, art. 43, art. 44, art. 47 alin. (4), art. 53, art. 56 alin. (3), art. 69 alin. (2)
  O.U.G. nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (3); abrogă art. 8 alin. (4); înlocuiește, în cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Administrației și Internelor" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului", sintagma "ordin al ministrului administrației și internelor" cu sintagma "ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului", cu excepția prevederilor cuprinse la art. 7 și 64 alin. (2) lit. b) și c)
  D.C.C. nr.1.514/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr 7/1996
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 45 alin. (3)-(6) (termenul se împlinește la data de 26 februarie 2012), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.1.514/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr 7/1996
art. 45 alin. (3)-(6)
Modificată: L. nr.60/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică art. 54 alin. (1) și (13)
  O.U.G. nr.16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- modifică art. 3 alin. (1), (6) și (7), art. 8 alin. (1), (7), (13) și (15), art. 10 alin. (2), art. 64 alin. (1) și (4)
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 50 alin. (3), (4) și (6)
  L. nr.133/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
- aprobă O.U.G. nr. 64/2010 și modifică art. 1 alin. (1) lit. b)-d), art. 1 alin. (2) - (5), art. 1 alin. (6), art. 2 alin. (1) și (2), art. 3 alin. (3), art. 3 alin. (4), art. 4 lit. p), art. 4 lit. p1), art. 41, art. 5 alin. (4) și (5), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (3), (5) și (15), art. 8 alin. (16), art. 8 alin. (17), denumirea cap. III, art. 9, art. 10, art. 11, art. 111 - 113, art. 18 alin. (41), art. 19 alin. (1) partea introductivă și lit. A lit. b), art. 19 alin. (1) lit. C lit. a), art. 20 alin. (2), art. 47 alin. (5), art. 48 alin. (1), art. 48 alin. (11), art. 49, art. 50 alin. (2), art. 50 alin. (21) și (22), art. 54, art. 55 alin. (1), art. 55 alin. (11) lit. a) și alin. (12) lit. a) și b), art. 55 alin. (11), art. 58 alin. (1), art. 581, art. 61 alin. (1), art. 64 alin. (3), art. 65 alin. (3) și (4), art. 67, art. 68 alin. (1), art. 69 alin. (3); introduce alin. (51) la art. 1, alin. (31) - (33) la art. 3, alin. (151) la art. 8, alin. (71) - (73) la art. 18, lit. e1) - e3) la art. 19 alin. (1) lit. B, alin. (3) și (4) la art. 20, alin. (8) la art. 45, alin. (4) la art. 48, alin. (41) la art. 55, alin. (82) la art. 55, lit. j) - n) la art. 64 alin. (2), art. 681, alin. (31) la art. 69; abrogă art. 1 alin. (7); elimină modificarea art. 42 alin. (2) și art. 43
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 65
dispune republicarea
  L. nr.219/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 81/2011 și modifică art. 8 alin. (17), art. 10 alin. (10) și (11), art. 111 alin. (9), art. 19 alin. (1), art. 581 alin. (2) lit. c), alin. (4) și (6); introduce alin. (31) și (32) la art. 2, alin. (71) la art. 3, alin. (11) la art. 54, alin. (11) la art. 581; elimină de la modificare art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (3), elimină de la înlocuire sintagma "Ministerul Administrației și Internelor" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului", sintagma "ordin al ministrului administrației și internelor" cu sintagma "ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului"
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
Republicare: M.Of. nr. 83/7 feb. 2013
Modificată: L. nr.127/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 9 alin. (4), art. 24 alin. (4), art. 36 alin. (2); introduce alin. (5) la art. 24
  L. nr.221/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unnor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene și de modificare și completare a unor acte normative
- abrogă art. 24 alin. (5)
  O.U.G. nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal- bugetare
- modifică art. 3 alin. (1), art. 9 alin. (1) - (3), (6) și (12); introduce alin. (41) la art. 3, alin. (13) și (14) la art. 3, alin. (11) la art. 9, alin. (21) și alin. (22) la art. 9, alin. (31) și (32) la art. 9, alin. (71) la art. 9, alin. (121) și (122) la art. 9
  O.U.G. nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (9); sintagma „Secretariatul General al Guvernului” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”, iar sintagma „secretarul general al Guvernului” se înlocuiește cu sintagma „ministrul dezvoltării regionale și administrației publice”.
  L. nr.68/2014 pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- modifică art. 29 alin. (1) lit. b)
Vezi si: D.C.C. nr.195/2015 DECIZIA nr. 195 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. d) teza a doua din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. d) teza a doua sunt constituționale în măsura în care nu se aplică actelor notariale încheiate în țări care au aderat la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, și în țări cu care România are încheiate convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare
Modificată: L. nr.150/2015 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- modifică art. 3 alin. (3) și (5), art. 7, art. 9 alin. (31) și (32), art. 9 alin. (4), art. 9 alin. (11), art. 10 alin. (1) și (4), art. 11 alin. (1), art. 11 alin. (2) partea introductivă și lit. a), f) și i), art. 11 alin. (2) lit. j) și k), art. 11 alin. (2) lit. r), art. 11 alin. (3) - (5), art. 11 alin. (6), (7), (9) și (10), art. 11 alin. (11), art. 12 alin. (1) și (9), art. 12 alin. (10) și (13), art. 13 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 13 alin. (3), art. 13 alin. (4), art. 13 alin. (6), art. 13 alin. (9) și (10), art. 14 alin. (1)-(3), art. 22 alin. (7), art. 35 alin. (4), art. 36 alin. (1), art. 40 alin. (3) partea introductivă și lit. a) și c), art. 41, art. 45 alin. (1); introduce alin. (33) - (36) la art. 9, alin. (41) și (42) la art. 9, alin. (111) și (112) la art. 9, alin. (123) - (129) la art. 9, lit. i1) la art. 11 alin. (2), lit. ș) la art. 11 alin. (2), alin. (51)-(510) la art. 11, alin. (101) și (102) la art. 11, alin. (91) la art. 12, alin. (131) - (133) la art. 12, alin. (11) și (12) la art. 13, alin. (21) - (23) la art. 13, alin. (31) la art. 13, alin. (61) la art. 13, alin. (31) la art. 14, alin. (41) - (45) la art. 14, alin. (12) și (13) la art. 22, alin. (21) la art. 28, art. 351, lit. d) la art. 40 alin. (3), alin. (51) la art. 40, alin. (11) la art. 46; abrogă art. 2 alin. (4), art. 11 alin. (2) lit. m), art. 13 alin. (5), art. 13 alin. (7)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 720/24 sep. 2015
Rectificare: M.Of. nr. 825/5 noi. 2015
Modificată: O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- abrogă art. 9 alin. (5)
  O.U.G. nr.35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- modifică art. 3 alin. (6), art. 9 alin. (8), (32) și (37), art. 9 alin. (28) lit. a), art. 12 alin. (9), art. 14 alin. (2), (5) și (9), art. 23 pct. A lit. b), art. 23 pct. B lit. a), art. 41 alin. (7); introduce alin. (61) - (64) la art. 3, alin. (81) la art. 9, alin. (131) - (133) la art. 9, lit. c) și d) la art. 9 alin. (28), alin. (341) - (3412) la art. 9, alin. (38) la art. 9, alin. (5)-(10) la art. 10, alin. (221) - (2211) la art. 11, alin. (91) - (93) la art. 12, alin. (31) la art. 14, alin. (91) - (94) la art. 14, alin. (3) - (5) la art. 34, alin. (21) la art. 40; abrogă art. 9 alin. (36)
dispune republicarea
  L. nr.243/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 35/2016 și modifică art. 9 alin. (81), art. 9 alin. (28) lit. d), art. 9 alin. (343) și (3411)
  O.U.G. nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (3) și art. 9 alin. (347)
  L. nr.111/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 9 alin. (9) și (347) și art. 41 alin. (5); introduce alin. (81) la art. 11 și lit. i1) la art. 23 pct. B; abrogă art. 9 alin. (3411)
  O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 9 alin. (2) și (3); introduce alin. (31) - (33) și (41) la art. 9
  O.U.G. nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
- modifică art. 3 alin. (3), art. 9 alin. (341), (345), (346) și (347), art. 14 alin. (1) și (2) și art. 41 alin. (1) și (5); introduce alin. (11), (34) și (121) la art. 9, alin. (16) la art. 13, art. 221 și alin. (51) și (52) la art. 41; abrogă art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. p), și art. 41 alin. (7)
  L. nr.185/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
- modifică art. 9 alin. (7) și (11), art. 9 alin. (25), art. 11 alin. (2) lit. p), art. 13 alin. (2) și partea introductivă a alin. (7), art. 14 alin. (7), art. 22 alin. (13), art. 221 alin. (1), art. 31 alin. (6), art. 35 alin. (5) și (6), art. 37 alin. (5) și art. 41 alin. (1), (8) și (9); introduce alin. (6) - (12) la art. 2, alin. (21), (22), (91) și (111) la art. 3, alin. (61) la art. 14, alin. (5) - (7) la art. 24, alin. (7) la art. 35 și alin. (11) la art. 41; abrogă art. 11 alin. (2) lit. s), art. 13 alin. (8), (9) și (10), art. 26 alin. (3) - (6) și art. 41 alin. (3) lit. d); abrogă art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 31/2018 care abroga art. 11 alin. (1)
Referită de: Decizie nr.13/2019 DECIZIA nr. 13 din 8 aprilie 2019 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 37 alin. (1)
Modificată: L. nr.105/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- modifică art. 3 alin. (2) - (22), art. 4 lit. d), art. 9 alin. (6) si (7), art. 9 alin. (10), (121) si (29), art. 9 alin. (30), art. 9 alin. (32) si (34), art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. p), art. 13 alin. (2), art. 22 alin. (10), art. 24 alin. (5) si (6), art. 35 alin. (1), art. 41 alin. (3) lit. b) si c), art. 41 alin. (52) si alin. (8) lit. b), art. 41 alin. (9), art. 45 alin. (2); introduce alin. (23) si (24) la art. 3, lit. r1) la art. 4, alin. (71) la art. 9, alin. (291) la art. 9, alin. (141) si (142) la art. 13, alin. (10) -(12) la art. 28, alin. (31) la art. 37, alin. (5) - (12) la art. 40, alin. (31) si alin. (10) la art. 41; abrogă art. 9 alin. (31), art. 24 alin. (7), art. 29 alin. (5), art. 36 alin. (1) lit. b), art. 40 alin. (2)
  L. nr.251/2019 pentru modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- modifică art. 3 alin. (21) si (22) si art. 9 alin. (30) si (345)
  O.U.G. nr.61/2020 Ordonantă de urgentă privind completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- introduce art. 281
  L. nr.192/2020 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- modifică art. 9 alin. (29), art. 9 alin. (30), art. 9 alin. (32) si art. 9 alin. (345); introduce lit. e) la art. 9 alin. (28)
  L. nr.264/2021 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, precum si pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 3 alin. (1) si (6)-(62), art. 3 alin. (63), art. 4 lit. d), art. 9 alin. (9) si (29), art. 9 alin. (30), (34) si (341), art. 9 alin. (345), art. 11 alin. (2) lit. g), art. 14 alin. (1) si (8), art. 24 alin.(5) si (6), art. 281 alin. (1) si alin. (2), art. 281alin. (3) si (4), art. 40 alin. (21) si (3), art. 40 alin. (4), (5), (8) si (12), art. 41 alin. (8), art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (1); introduce lit. d1) la art. 4, alin. (292) la art. 9, alin. (12) la art. 14, alin. (21) la art. 22, alin. (21) la art. 281, alin. (6)-(8) la art. 281, alin. (31) la art. 40, alin. (81) la art. 41, art. 411; abrogă art. 9 alin. (342), art. 14 alin. (9) Rep. M. Of. nr. 720/24 sep. 2015
  O.U.G. nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 9 alin. (2), (3 1) si (3 3); introduce alin. (2 1) si (2 2) la art. 9
  L. nr.63/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- aprobă O.U.G. nr. 61/2020
Referită de: Decizie nr.58/2022 DECIZIA nr. 58 din 3 octombrie 2022 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 13 alin. (5)
Modificată: L. nr.377/2022 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996
- modifică art. 4 lit. l), art. 9 alin. (28) lit. b), art. 9 alin. (32), art. 11 alin. (15), art. 12 alin. (16), art. 13 alin. (2), art. 13 alin. (14), art. 13 alin. (15) si (16), art. 14 alin. (7), art. 22 alin. (7), art. 37 alin. (2), art. 41 alin. (81) lit. a) si c), art. 41 alin. (10); introduce alin. (25) la art. 3, alin. (231) la art. 9, lit. b1) la art. 9 alin. (28), lit. f) la art. 9 alin. (28), alin. (17) la art. 13, alin. (11) la art. 22, alin. (71) la art. 22
dispune republicarea
  L. nr.62/2023 pentru modificarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996
- modifică art. 3 alin. (4), (6), (63) si (64), art. 4 lit. l), art. 5 alin. (2) si art. 281 alin. (5)
  L. nr.15/2024 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996
- modifică art. 9 alin. (341) si (343) - (345), art. 12 alin. (16), art. 13 alin. (14) si (15), art. 22 alin. (7), art. 24 alin. (5), art. 26 alin. (1), art. 40 alin. (4), art. 41 alin. (3) lit. c) pct. (i) si art. 41 alin. (81); introduce alin. (26) la art. 9, alin. (35) la art. 9, lit. d1) la art. 9 alin. (28) si alin. (11) - (13) la art. 13


Duminică, 21 iulie 2024, 12:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.