LEGE nr.8 din 14 martie 1996
privind dreptul de autor și drepturile conexe
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.237/1999 privind numirea membrilor corpului de arbitri al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (abrogat prin H.G. nr.1.287/2002)
  H.G. nr.1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
  H.G. nr.143/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme
art.131 alin.4
  H.G. nr.144/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă și a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu excepția autorilor muzicii
art.131 alin.4
  Decizie nr.35/2003 privind desemnarea Societății pentru Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA) ca unic colector al sumelor datorate de utilizatori autorilor de opere audiovizuale, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2003
art.133 alin.(2).
  H.G. nr.758/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și a corpului de arbitri (abrogat prin H.G. nr.401/2006)
art. 137 alin. (4)
  Decizie nr.149/2003 privind desemnarea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și a Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) ca organisme care să colecteze sume conform Hotărârii Guvernului nr. 143/2003
art.133 alin. (2)
  Decizie nr.174/2004 privind publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor arbitrale nr. 1/2004 și nr. 2/2004
art. 1312 alin. (8)
  Decizie nr.6/2005 privind constituirea comisiilor de negociere a listei suporturilor și aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată, precum și a cuantumului acestei remunerații
art. 107 alin. (4), (5) si (6)
  Decizie nr.47/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei unice privind remunerația datorată titularilor de drepturi de autor și drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu
art. 121 alin. (2), art. 131 alin. (2)
  Decizie nr.57/2005 art. 1231 alin. (1) lit. e), art. 1232 alin. (1) lit. b), art. 131 alin. (2)
  Decizie nr.58/2005 art. 1231 alin. (1) lit. d) si f), art. 1232 alin. (1) lit. d), art. 131 alin. (2)
  Decizie nr.62/2005 art. 1232 alin. (1) lit. d), art. 131
  Decizie nr.95/2005 privind stabilirea procentului valabil pentru drepturile de autor și drepturile conexe, datorat de distribuitorii de servicii de programe prin cablu
art.138 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.97/2005 pentru publicarea Metodologiei privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice-audiovizuale de către organismele de televiziune și a Tabelului unic cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere cinematografice-audiovizuale: regizori-realizatori, scenariști-adaptare-dialoguri, graficieni de animație, pentru radiodifuzarea operelor lor
art. 1232 alin. (1) lit.d) si art. 1312 alin. (2)
  Decizie nr.104/2005 pentru publicarea Metodologiei privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organisme de radiodifuziune și de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie
art. 1231 alin. (1) lit.f) si art. 1312 alin. (2)
  Decizie nr.105/2005 pentru publicarea Protocolului referitor la Metodologia privind cuantumul remunerației compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4
art. 107 alin. (4), art. 1311 alin. (1) si (2)
  Decizie nr.107/2005 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei suporturilor și aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum și a cuantumului acestei remunerații și a Hotărârii arbitrale din data de 28 aprilie 2005
art. 107 si art.1312
  Decizie nr.123/2005 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 23 mai 2005 privind plata remunerației compensatorii pentru copia privată pentru aparatele fotocopiator, imprimantă, scanner și aparat multifuncțional, cu/fără funcție de fotocopiere, de către importatorii și producătorii de astfel de aparate, precum și a cuantumului acestei remunerații
art. 107 si art. 1312 alin. (8)
  Decizie nr.124/2005 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, preluate din radiodifuzări inițiale, și a tabelului cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor și titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare
art. 121 alin. (2), art. 131 alin. (2) si art. 1312 alin. (2)
  Decizie nr.133/2005 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale și tabelul cuprinzând remunerațiile cuvenite titularilor de drepturi de autor
art. 1231 alin. 1 lit. d) si ale art. 1312 alin. (8)
  Decizie nr.135/2005 art. 133 alin. (2) si (3)
  Decizie nr.147/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor drept colector unic al remunerației compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privată opere reproduse de pe hârtie
  Decizie nr.148/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor drept colector unic al remunerației compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privată hârtie pentru copiator (format A4)
  Decizie nr.156/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă UPFR - Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - drept colector unic al remunerației compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privată - opere reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale
  Decizie nr.167/2005 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a remunerațiilor stabilite în sumă fixă, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 769/1999, modificate pe baza indicelui de inflație, stabilit la nivel național
art.1314
  Decizie nr.6/2006 privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 9/1999
art. 125 alin. (3)
  Decizie nr.9/2006 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România - Asociația pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) drept colector al remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi
art. 133 alin. (1)
  Decizie nr.269/2010 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 2 septembrie 2010 privind stabilirea modalității de repartizare a remunerațiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu între organismele de gestiune colectivă beneficiare AGICOA ROMÂNIA și UPFAR-ARGOA
art. 1312 alin. (8), art. 138 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.284/2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 22 septembrie 2010 pentru stabilirea formei finale a Metodologiei privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune
  Decizie nr.311/2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 161 A din 23 iunie 2010 și a Încheierii privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Deciziei civile nr. 161 A din 23 iunie 2010 ale Curții de Apel București - Secția a IX-a civilă și pentru cauze de proprietate intelectuală
art. 1312 alin. (9), art. 138 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.327/2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curții de Apel București - Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală
  Decizie nr.332/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) drept colector al remunerațiilor cuvenite artiștilor pentru retransmiterea prin cablu a prestațiilor artistice fixate pe fonograme
art. 138 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.333/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) drept colector al remunerațiilor cuvenite artiștilor pentru retransmiterea prin cablu a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual
art. 138 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.334/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie - Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual drept colector al remunerațiilor cuvenite autorilor de opere audiovizuale pentru retransmiterea prin cablu
art. 138 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.335/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice - PERGAM drept colector al remunerațiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu
art. 138 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.336/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România - Asociația pentru Drepturile de Autor (UCMR-ADA) drept colector al remunerațiilor cuvenite autorilor de opere muzicale pentru retransmiterea prin cablu
art. 138 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.337/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.A.R.G.O.A.) drept colector al remunerațiilor cuvenite producătorilor de videograme pentru retransmiterea prin cablu
art. 138 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.338/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remunerațiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu
art. 138 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.339/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale VISARTA drept colector al remunerațiilor cuvenite autorilor de opere din domeniul artelor vizuale pentru retransmiterea prin cablu
art. 138 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.72/2012 privind conditiile de eliberare si modificare a avizului de retransmisie (abrogat)
art. 113 lit. e)
  Decizie nr.8/2012 privind avizarea constituirii și funcționării organismului de gestiune colectivă "OPERA SCRISĂ.RO - Societatea de Gestiune a Drepturilor de Autor"
art. 125 alin. (1), art. 126
  Decizie nr.10/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociația Română pentru Artiști Interpreți sau Executanți (ARAIEX) drept colector al remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerț și a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune
art. 138 alin. (1) lit. a) și h)
  Decizie nr.11/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociația Română pentru Artiști Interpreți sau Executanți -ARAIEX drept colector al remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor
art. 138 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.12/2012 privind desemmnarea organismului de gestiune colectiva Uniunea Producatorilor de Fonogramne din Romania (U.P.F.R) drept colector al remuneratiilor cuvenite producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a celor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune
art. 138 alin. (1) lit. a) și h)
  Decizie nr.13/2012 privind avizarea constituirii și funcționării organismului de gestiune colectivă Asociația Română pentru Drepturi de Autor din Audiovizual -ARDAA
art. 125 alin. (1), art. 126
  Decizie nr.14/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din data de 9 februarie 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată și cuantumul acesteia
art. 1312 alin. (8), art. 138 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.17/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 2 pronunțate la data de 22 februarie 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind cuantumul remunerației compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4
art. 1312alin. (8)
  Decizie nr.18/2012 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor de comerț sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale producătorilor de fonograme, ale artiștilor interpreți sau executanți, pentru fonograme și pentru audiovizual
art. 131
  Decizie nr.38/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice PERGAM drept colector al remunerației compensatorii pentru copia privată în domeniul operelor reproduse de pe hârtie
art. 138 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.37/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociația Română pentru Artiști Interpreți sau Executanți -ARAIEX drept colector al remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerț și a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune
art. 138 alin. (1) lit. a) și h)
  Decizie nr.36/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbítrale nr. 3 pronunțate la data de 15 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți reprezentați de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestațiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune
art. 1312 alin. (8), art. 138 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.39/2012 privind desemnarea organismului de Asociația Română pentru Artiști Interpreți sau Executanți -ARAIEX drept colector al remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora
art. 138 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.40/2012 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitraie nr. 4, pronunțată la data de22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remunerația datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise și operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, și VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA
art. 7 alin. (5)
  Decizie nr.45/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociația Română pentru Artiști Interpreți sau Executanți -ARAIEX drept colector al remunerațiilor datorate artiștilor interpreți sau executanți pentru radiodifuzarea prestațiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune
art. 138 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.46/2012 privind încetarea funcționării AGICOA ROMÂNIA ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de opere audiovizuale și a drepturilor de autor deținute de aceștia în temeiul contractelor de cesiune
art. 125, art. 126, art. 138 alin. (1) lit. a)


Marți, 07 februarie 2023, 07:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.