LEGE nr.16 din 2 aprilie 1996
Legea Arhivelor Naționale
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea și utilizarea acestora, precum și scoaterea din folosință a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile
  L. nr.401/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
  O.G. nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
  H.G. nr.938/2004 privind condițiile de înființare și funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară (abrogat prin H.G. nr.1.256/2011)
  L. nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (abrogata prin L. nr.35/2008)
  H.G. nr.2.193/2004 pentru aprobarea Normelor privind privatizarea societăților comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  H.G. nr.892/2010 pentru aprobarea declasificării informațiilor clasificate secret de stat, nivel de secretizare secret, cuprinse în documentele de plată a drepturilor bănești cuvenite personalului armatei, elaborate de Ministerul Apărării Naționale în perioada 17 februarie 1972-31 decembrie 2002
  H.G. nr.1.078/2010 privind unele măsuri necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor parțiale pentru Camera Deputaților în Circumscripția electorală nr. 22 - județul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaților nr. 3, din data de 5 decembrie 2010
  H.G. nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă (abrogat prin H.G. nr.255/2024)
  H.G. nr.257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogat succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)


Miercuri, 29 mai 2024, 05:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.