HOTĂRÂRE nr.76 din 11 februarie 2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.76 din 11 februarie 2009
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 89/13 feb. 2009
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor
Modifică: H.G. nr.33/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței (abrogat prin H.G. nr.1.631/2009)
- modifică art. 4 pct. II lit. g); abrogă art. 4 pct. II lit. h)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.104/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (abrogat prin H.G. nr.24/2013)
- înlocuiește anexa nr. 1
  O.G. nr.26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile
- completează anexa nr. 2
  H.G. nr.1.212/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea și funcționarea Aeroclubului României, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.1.399/2009 privind reorganizarea unor unități aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- modifică art. 4 alin. (1) pct. 18, art. 5 alin. (5) și (6), art. 8 alin. (5); înlocuiește anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.318/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
- modifică art. 5 alin. (5), art. 8 alin. (5); introduce pct. 43-45 la art. 2, pct. 74 la art. 4 alin. (1); înlocuiește anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.835/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea stabilirii unor măsuri organizatorice pentru îndeplinirea de către România a obligației de raportare către Comisia Europeană, prevăzută la art. 17 alin. (1) din Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport
- modifică art. 17; introduce pct. 71 la art. 2, anexele nr. 5 și 6
  H.G. nr.1.289/2011 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul rutier
- completează anexa nr. 2
  H.G. nr.251/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind organizarea și funcționarea unor instituții publice din domeniul transporturilor
- modifică art. 8 alin. (5), anexa nr. 2; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.698/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (abrogat prin H.G. nr.24/2013)
- modifică art. 5 alin. (5), art. 8 alin. (4), modifică anexa nr. 2; înlocuiește anexa nr. 1
  O.G. nr.20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii (abrogata prin O.G. nr.9/2022)
- abrogă art. 4 alin. (1) pct. 71
Abrogat: H.G. nr.24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor


Marți, 31 ianuarie 2023, 18:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.