HOTĂRÂRE nr.54 din 29 ianuarie 2009
privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.54 din 29 ianuarie 2009
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 94/17 feb. 2009
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.911/2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale
- la 21 martie 2010
totodata, abrogă:
H.G. nr.466/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 911/2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale
- la 21 martie 2010
Modifică: H.G. nr.956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide (abrogat prin H.G. nr.617/2014)
- modifică art. 8 lit. b)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.184/2014 privind desființarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
- în tot cuprinsul hotărârii, sintagma "Ministerul Sănătății" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale"; înlocuiește anexa nr. 12
Abrogat: O.U.G. nr.46/2021 Ordonantă de urgentă privind stabilirea cadrului institutional si a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 si a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 si de abrogare a Directivelor 90/385/CEE si 93/42/CEE ale Consiliului
- art. 31 alin. (1)-(4), art. 33 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b),se abrogă la 24 de luni de la data publicării anuntului Comisiei Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la functionarea deplină a Bazei europene de date referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed), art. 16, art. 33 alin. (2) lit. c) si d), art. 35-41, precum si anexa nr. 8, se abrogă la 6 luni de la data publicării anuntului prevăzut la lit. a)


Marți, 06 decembrie 2022, 06:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.