LEGE nr.56 din 1 iulie 1996
privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților-asistenți și ale celorlalte categorii de personal
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.56 din 1 iulie 1996
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 139/4 iul. 1996
Functie activa:
Abrogă: L. nr.52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti
  L. nr.60/1992 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.242/1996 pentru promulgarea Legii privind salarizarea și alte drepturi ale judecatorilor Curții Supreme de Justitie, ale magistratilor-asistenti
Modificată: O.G. nr.55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecatorilor Curții Supreme de Justitie, ale magistratilor-asistenti și ale celorlalte categorii de personal (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică art. 3, art. 5, art. 11, art. 13, art. 22 alin. (1), art. 23 lit. e și f, art. 32 alin. (3), înlocuiește anexa; introduce alin. (21) la art. 12, art. 131, art. 132, lit. d1 la art. 23, art. 231, art. 341; abrogă art. 12 alin. (3)
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
abrogă prevederile referitoare la Curtea de Conturi și Curtea Constituțională din art. 22 alin. (1), art. 36 și capitolul I și II A din anexă
  L. nr.126/2000 de aprobare a Ordonanței Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților-asistenți și ale celorlalte categorii de personal (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică art. 5 alin. (3), art. 11, art. 12 alin. (1) partea introductivă, art. 13, art. 22, art. 231; introduce art. 121, art. 131 și anexa; înlocuiește din cuprinsul O.G. nr. 55/1997 sintagma "Legea pentru organizarea judecătorească" cu "Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată"; abrogă art. 341, art. 36
  O.G. nr.83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin L. nr.330/2009)
abrogă art. 2, art. 6, art. 12, art. 121, art. 13, art. 131, art. 231, dispozițiile privind coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază ale magistraților-asistenți și ale personalului auxiliar de specialitate din anexele nr. 1 și 2, precum și orice dispoziții referitoare la salariul de merit, sporuri și indemnzații pentru magistrații-asistenți din cuprinsul legii
  O.U.G. nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
- abrogă prevederile referitoare la salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale magistraților asistenți
  L. nr.45/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 27/2006
Abrogată: L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 1 ian. 2010


Marți, 03 octombrie 2023, 08:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.