HOTĂRÂRE nr.55 din 29 ianuarie 2009
privind dispozitivele medicale implantabile active
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.55 din 29 ianuarie 2009
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 112/25 feb. 2009
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.344/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și/sau de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale implantabile active
- la data de 21 martie 2010
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.298/2004 pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și/sau de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale implantabile active
- la data de 21 martie 2010
H.G. nr.402/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și/sau de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale implantabile active
- la data de 21 martie 2010
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.184/2014 privind desființarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
- în tot cuprinsul hotărârii, sintagma "Ministerul Sănătății" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale"; înlocuiește anexa nr. 9
Abrogat: O.U.G. nr.46/2021 Ordonantă de urgentă privind stabilirea cadrului institutional si a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 si a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 si de abrogare a Directivelor 90/385/CEE si 93/42/CEE ale Consiliului
- art. 13, art. 24-28, art. 34 alin. (2) lit. c) si d), precum si anexa nr. 7, se abrogă la 6 luni de la data publicării anuntului prevăzut la lit. a), art. 29-33, art. 34 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b), se abrogă la 24 de luni de la data publicării anuntului prevăzut la lit. a)


Luni, 05 decembrie 2022, 06:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.