LEGE nr.66 din 3 iulie 1996
privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.66 din 3 iulie 1996
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 140/5 iul. 1996 text
Republicare: M.Of. nr. 28/26 ian. 1999 text
Rectificare: M.Of. nr. 242/31 mai. 1999 text
Functie activa:
Abrogă: D. nr.371/1958 privind organizarea și funcționarea Casei de Economii și Consemnațiuni a Republicii Populare Române
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.255/1996 pentru promulgarea Legii privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe actiuni
Referită de: H.G. nr.888/1996 pentru aprobarea statutului Casei de Economii și Consemnatiuni (abrogat prin H.G. nr.1.602/2002)
Modificată: L. nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
  O.U.G. nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice (abrogata prin O.G. nr.73/1999)
  L. nr.250/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni (abrogata prin O.U.G. nr.42/2005)
Republicare: M.Of. nr. 28/26 ian. 1999 text
Rectificare: M.Of. nr. 242/31 mai. 1999 text
Modificată: O.U.G. nr.61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni (abrogata prin O.U.G. nr.42/2005)
modifică art. 2
  L. nr.589/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni (abrogata prin O.U.G. nr.42/2005)
modifică art. 2, art. 4 alin. (1), art. 8
  O.U.G. nr.173/2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni (abrogata prin O.U.G. nr.42/2005)
modifică art. 10 alin. (2) și (3)
  L. nr.204/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni (abrogata prin O.U.G. nr.42/2005)
aprobă O.U.G. nr. 173/2002 si modifică art. 10 alin. (3)
  O.U.G. nr.5/2004 privind autorizarea unor împrumuturi (abrogata prin O.U.G. nr.19/2004)
introduce alin. (4) la art.2
  L. nr.224/2004 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2004 privind autorizarea unor împrumuturi
respinge O.U.G. nr. 5/2004
Abrogată: O.U.G. nr.42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
- la data intrarii în vigoare a Statutului C.E.C. - S.A., cu exceptia dispozitiilor art. 4, care ramân în vigoare pâna la data prevazuta la art. 4 alin. (1)


Marți, 16 iulie 2024, 15:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.