LEGE nr.109 din 10 octombrie 1996
privind organizarea și functionarea cooperatiei de consum și a cooperatiei de credit
Descriptori | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.109 din 10 octombrie 1996
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 252/18 oct. 1996 text
Functie activa:
Abrogă: D.-L. nr.67/1990 privind organizarea și functionarea cooperatiei de consum și de credit
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.491/1996 pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit
Modificată: O.U.G. nr.62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
abrogă art. 179
  O.U.G. nr.114/1999 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 59 din Legea nr.109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit (abrogata prin L. nr.200/2002, O.U.G. nr.97/2000)
suspendă aplicarea dispozițiilor art. 59 până la intrarea în vigoare a legii referitoare la cooperația de credit
  O.U.G. nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă art. 178
  O.U.G. nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă art. 178, referitor la cota redusă de impozit pe profit
  O.U.G. nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
modifică corespunzător titlul; abrogă titlul III, IV și VI, precum și celelalte dispoziții referitoare la organizațiile cooperației de credit
  O.U.G. nr.272/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit
abrogă O.U.G. nr. 114/1999
  L. nr.189/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă prevederile din art. 178 referitoare la cota redusă de impozit pe profit
  L. nr.294/2001 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 6/2000
  L. nr.200/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
abrogă O.U.G. nr. 114/1999, și abrogă la 6 luni de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 97/2000 titlul III, IV și VI și celelalte dispoziții referitoare la organizațiile cooperației de credit din Legea nr. 109/1996; prevederile L. nr. 109/1996 rămân aplicabile în cazurile arătate la art. 246 alin. (2), art. 248 alin. (2), art. 262 și 287 din O.U.G. nr. 97/2000 până la obținerea de către organizațiile cooperației de credit a autorizației de funcționare din partea Băncii Naționale Române sau, după caz, până la lichidarea acestora
  L. nr.262/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 272/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 272/2000
  L. nr.267/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 114/1999
  L. nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
abrogă L.nr. 109/1996 cu exceptia art. 123 si art. 124 care ramân în vigoare pâna la împlinirea termenelor din prezenta lege privind reorganizarea organizatiilor cooperative, a uniunilor si asociatiilor teritoriale si nationale


Duminică, 24 septembrie 2023, 16:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.