LEGE nr.111 din 10 octombrie 1996
privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.111 din 10 octombrie 1996
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 267/29 oct. 1996 text
Republicare: M.Of. nr. 78/18 feb. 1998 text
  M.Of. nr. 552/27 iun. 2006
Functie activa:
Abrogă: L. nr.61/1974 cu privire la desfasurarea activităților în domeniul nuclear din Republica Socialistă România
  L. nr.6/1982 privind asigurarea calității obiectivelor și instalațiilor nucleare
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.493/1996 pentru promulgarea Legii privind desfasurarea în siguranta a activităților nucleare
Modificată: L. nr.16/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfasurarea în siguranta a activităților nucleare
Republicare: M.Of. nr. 78/18 feb. 1998 text
Modificată: O.U.G. nr.204/2000 pentru modificarea art.8 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.
modifică art. 8 alin. (2)
  O.U.G. nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului
suspendă O.U.G. nr. 204/2000
  L. nr.384/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
modifică art. 8 alin. (2); introduce alin. (21) la art. 8 și anexa nr. 4
  L. nr.193/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
modifică art.2 lit.a), c), d) si f), art.4, art.5 alin.(1), art.7, art.8 alin.(1) si (4) - (7), art.9 alin.(1) si (3), art.10 alin.(3) lit.a), art.11 lit.b), art.18 alin.(1) lit.a), lit.d),g) , k) si alin.(2), art.20 alin.(1), art.22, art.24 alin.(1) si alin.(3) lit.d), art.28 alin.(1), art.29 alin.(2), art.30, art.34 alin.(2), art.35, art.36, art.37 alin.(1), (3) si (4), art.40 alin.(1)- (3), art.44 alin.(1), art.47, art.48, art.50, art.51, art.56, - modifică art.2 lit.a), c), d) si f), art.4, art.5 alin.(1), art.7, art.8 alin.(1) si (4) - (7), art.9 alin.(1) si (3), art.10 alin.(3) lit.a), art.11 lit.b), art.18 alin.(1) lit.a), lit.d),g) , k) si alin.(2), art.20 alin.(1), art.22, art.24 alin.(1) si alin.(3) lit.d), art.28 alin.(1), art.29 alin.(2), art.30, art.34 alin.(2), art.35, art.36, art.37 alin.(1), (3) si (4), art.40 alin.(1)- (3), art.44 alin.(1), art.47, art.48, art.50, art.51, art.56, art.57, anexele nr.1si 2; introduce lit.h) la art.2, alin.(4) si (5) la art.9, alin.(3) la art.16, lit.a1 si a2 la alin.(1) si alin.(11) la art.18, alin.(31) la art.28, alin.(3) la art.29, alin.(3) la art.31, alin.(3) la art.34, art.421, alin.(3)-(8) la art.45, art.461; abrogă art.55
dispune republicarea
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  L. nr.549/2004 pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
modifică art. 41
  L. nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare

dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 552/27 iun. 2006
Modificată: O.U.G. nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
- abrogă art. 4 alin. (3) și (5)
  L. nr.200/2010 pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
- introduce lit. g1) și g2) la art. 35
  L. nr.243/2010 pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
- modifică art. 34 alin. (2), anexa nr. 3
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 44 alin. (1) lit. b), art. 45, art. 46, art. 52; abrogă art. 47
dispune republicarea
  L. nr.378/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
- modifică art. 2 lit. a), c), e) și f), art. 5 alin. (6), art. 7, art. 8 alin. (1), art. 18 alin. (1) lit. c), art. 23 alin. (1), art. 56 alin. (2), anexa nr. 2; introduce alin. (21) și (22) la art. 4, alin. (11) la art. 8, lit. l) la art. 8 alin. (8), lit. e) la art. 25 alin. (1), alin. (3) și (4) la art. 25, lit. q) - t) la art. 35; înlocuiește sintagmele "combustibil nuclear ars" și "combustibil nuclear iradiat" cu sintagma "combustibil nuclear iradiat", iar sintagma "depozitare finală" cu sintagma "depozitare definitivă"
dispune republicarea
  L. nr.343/2015 pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
- introduce lit. f1) la art. 35
dispune republicarea
  L. nr.63/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
- modifică art. 1, art. 2 lit. c) și e), art. 4 alin. (1), (2), (4) și (6), art. 5 alin. (1), (2), (6) și (7), cap. II titlul secțiunii 1, art. 8 alin. (1), (11) lit. a) și b), (2)-(5) și (7), (8) lit. g) și (9), art. 9 alin. (1) și (3), art. 10 alin. (4), art. 18 alin. (1) partea introductivă și lit. n), art. 20 alin. (1), art. 21, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) lit. a) și b), art. 27 lit. a), art. 29 alin. (1), (2) și (3), art. 32 alin. (2) lit. a), art. 35 lit. c), h) și m), art. 40, art. 44 alin. (1) partea introductivă și lit. b), art. 48 lit. l) și q), art. 56, anexa nr. 3; modifică și completează anexa nr. 2; introduce lit. c1) - c3), h1) și j) - n) la art. 2, alin. (11), (12), (23) și (24) la art. 4, art. 71, lit. m) la art. 8 alin. (8), lit. f) și g) la art. 25 alin. (1), alin. (11) și alin. (4) la art. 29, alin. (3) la art. 32, lit. a1), k1), ț)-z) la art. 35, alin. (5) la art. 37, alin. (21) și (22) la art. 38, art. 391, art. 421; în tot cuprinsul legii, termenul „Comisie” se înlocuiește în mod corespunzător cu termenul „CNCAN”, termenul „radioprotecție” se înlocuiește în mod corespunzător cu sintagma „protecție împotriva radiațiilor ionizante”, termenul „surse” se înlocuiește în mod corespunzător cu sintagma „surse de radiații”, termenul „cărăuș autorizat” se înlocuiește în mod corespunzător cu sintagma „transportator autorizat”, expresiile „managementul calității în domeniul nuclear” și „sistem controlat de management în domeniul nuclear” se înlocuiesc în mod corespunzător cu sintagma „sistem de management în domeniul nuclear”, termenul „gospodărire” se înlocuiește în mod corespunzător cu termenul „gestionare”, iar sintagma „autoritate centrală pentru protecția mediului” se înlocuiește în mod corespunzător cu „autoritate publică centrală pentru protecția mediului”;
  L. nr.234/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, precum si pentru modificarea Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International
- modifică art. 4 alin. (23), (24) si (4), art. 5 alin. (2), art. 71 alin. (3) si (5), art. 8 alin. (1), art. 35 lit. h), art. 35 lit. m), art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) lit. b), anexa nr. 1 pct. 2, anexa nr. 2 pct. 63 si 24; introduce lit. o)-q) la art. 2, alin. (13 ) la art. 4, alin. (7)-(12) la art. 4, alin. (8) si (9) la art. 5, alin. (6) la art. 71, alin. (61) la art. 8, alin. (81) la art. 8, alin. (5)-(10) la art. 25, alin. (4) la art. 31, lit. c1) la art. 35, lit. f2) la art. 35, lit. h1)-h5) la art. 35, lit. s1) la art. 35, alin. (5) si (6) la art. 40 si pct. 46 la anexa nr. 2
dispune republicarea
  O.U.G. nr.66/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul sănătătii
- modifică art. 38 alin. (1) partea introductivă


Vineri, 21 iunie 2024, 07:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.