LEGE nr.111 din 10 octombrie 1996
privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
Fisa actului

Descriptori:

Arme și muniții
nucleare, lista materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare
L. nr.111/1996

Autorizație
exercitare activități în domeniul nuclear
L. nr.111/1996

și control activități nucleare, taxe și tarife
L. nr.111/1996
H.G. nr.287/1998
O. nr.104/2000   (C.N.C.A.N.)

și permise de exercitare a activităților în domeniul nuclear, taxe și tarife
L. nr.111/1996
O. nr.104/2000   (C.N.C.A.N.)

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
înființare, organizare, atribuții
L. nr.111/1996
L. nr.152/1999    [ratificare]
H.G. nr.287/1998
D. nr.29/1990

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
L. nr.111/1996

Credite externe
garantare de către stat
Centrala Termoelectrica Mintia Deva
L. nr.111/1996

Direcții de sănătate publică județene
compartimente de igienă a radiațiilor nucleare, organizare și funcționare
L. nr.111/1996
L. nr.100/1998
O. nr.80/1999   (M.S.)

Echipament
la radiații ionizante
L. nr.111/1996
O. nr.318/1997   (M.A.P.P.M.)

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
L. nr.111/1996

Mediu înconjurător, ecologie
radioactivitate, urmărire, sarcini
L. nr.111/1996

Nuclear, domeniu
activități, desfășurare în siguranță
L. nr.111/1996

autorizare și control, activitate, taxe și tarife, stabilire, condiții
L. nr.111/1996
H.G. nr.135/1997
H.G. nr.287/1998
O. nr.104/2000   (C.N.C.A.N.)

compartimente de igiena radiațiilor nucleare, în rețeaua M.S.F., organizare și funcționare
L. nr.111/1996
L. nr.100/1998
O. nr.80/1999   (M.S.)

control de garanții, aprobare norme
L. nr.111/1996

desemnare organisme notificate
L. nr.111/1996
O. nr.219/1999   (C.N.C.A.N.)

protecție fizică
L. nr.111/1996

securitate radiologică
L. nr.111/1996
O. nr.14/2000   (C.N.C.A.N.)

Sănătate publică
compartimente de igiena radiațiilor nucleare, aflate în rețeaua MSF, organizare și funcționare
L. nr.111/1996
L. nr.100/1998
O. nr.80/1999   (M.S.)

Securitate radiologică
radioprotecție operațională a lucrătorilor externi, proceduri de autorizare
L. nr.111/1996

Tarife
aplicabile în activitățile nucleare, suportare, condiții
L. nr.111/1996
H.G. nr.135/1997
O. nr.104/2000   (C.N.C.A.N.)

pentru
autorizare activități nucleare
L. nr.111/1996
H.G. nr.287/1998
O. nr.104/2000   (C.N.C.A.N.)

și taxe
aplicabile în activități nucleare, stabilire, condiții
L. nr.111/1996
H.G. nr.287/1998
O. nr.104/2000   (C.N.C.A.N.)

Taxe
aplicabile
în activitățile nucleare, suportare, condiții
L. nr.111/1996
H.G. nr.135/1997
O. nr.104/2000   (C.N.C.A.N.)

și tarife
aplicabile în activități nucleare, stabilire, condiții
L. nr.111/1996
H.G. nr.287/1998
O. nr.104/2000   (C.N.C.A.N.)


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 06:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.