LEGE nr.111 din 10 octombrie 1996
privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.127/2002 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind radioprotecția operațională în mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și toriu
  H.G. nr.916/2002 privind aprobarea Listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive
  O. nr.181/2002 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor de dezafectare a obiectivelor și instalațiilor nucleare (abrogat prin O. nr.115/2017)
  O. nr.183/2002 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor pentru expedieri internaționale de deșeuri radioactive implicând teritoriul României (abrogat prin O. nr.274/2005)
  O. nr.192/2002 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind gospodărirea deșeurilor radioactive provenite de la mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și toriu
  O. nr.202/2002 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică
  O. nr.222/2002 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor pentru transportul materialelor radioactive - proceduri de autorizare (abrogat prin O. nr.357/2005)
  O. nr.228/2002 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor de securitate radiologică - proceduri de acceptare a întreprinderilor externe (abrogat prin O. nr.98/2021)
  O. nr.65/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare
art. 5
  O. nr.66/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare
art. 5
  O. nr.67/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la evaluarea și alegerea amplasamentelor instalațiilor nucleare
art. 5
  O. nr.68/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear
art. 5
  O. nr.69/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la proiectarea instalațiilor nucleare
art. 5
  O. nr.70/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de aprovizionare destinate instalațiilor nucleare
art. 5
  O. nr.71/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de fabricare a produselor și de furnizare a serviciilor destinate instalațiilor nucleare
art. 5
  O. nr.72/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de construcții-montaj destinate instalațiilor nucleare
art. 5
  O. nr.73/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de punere în funcțiune a instalațiilor nucleare
art. 5
  O. nr.74/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității pentru exploatarea instalațiilor nucleare
art. 5
  O. nr.75/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la dezafectarea instalațiilor nucleare
art. 5
  O. nr.76/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la producerea și utilizarea softurilor pentru cercetare, proiectare, analize și calcule destinate instalațiilor nucleare
art. 5
  H.G. nr.1.077/2003 pentru aprobarea returnării în Federația Rusă a combustibilului nuclear conținând uraniu puternic îmbogățit, neiradiat și neutilizat
  O. nr.155/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de radioprotecție operațională privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante (abrogat prin O. nr.179/2019)
  O. nr.173/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională (abrogat prin O. nr.186/2022)
  O. nr.207/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind dezafectarea instalațiilor de minerit și/sau de preparare a minereurilor de uraniu și/sau toriu - Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru utilizarea în alte scopuri a clădirilor, materialelor, instalațiilor, haldelor și terenurilor contaminate de activitățile de minerit și/sau de preparare a minereurilor de uraniu și/sau toriu (abrogat prin O. nr.184/2006)
art.5
  H.G. nr.1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (abrogat prin H.G. nr.729/2018)
  O. nr.2/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Regulamentului privind taxele și tarifele pentru autorizarea și controlul activităților nucleare (abrogat prin H.G. nr.70/2007)
  H.G. nr.315/2004 pentru aprobarea plății cotizației anuale la Centrul de Securitate Nucleară din Centrul și Estul Europei
art.35 lit.a)
  O. nr.56/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive (abrogat prin O. nr.74/2022)
  O. nr.62/2004 al președintelui Comisei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate în domeniul nuclear (abrogat prin O. nr.155/2022)
  O. nr.381/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
art.38 si 39
  O. nr.94/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie
  O. nr.431/2004 al ministrului sănătății privind organizarea și funcționarea laboratoarelor și compartimentelor de igiena radiațiilor ionizante aflate în rețeaua Ministerului Sănătății
art. 5
  O. nr.144/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor de securitate radiologică - Sisteme de măsurare cu surse de radiații (abrogat prin O. nr.154/2023)
  H.G. nr.750/2004 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 (abrogat prin H.G. nr.729/2018)
art.4 alin. (2)
  O. nr.171/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică - Proceduri de autorizare a activităților de minerit și preparare a minereurilor de uraniu și toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare și de producere a combustibilului nuclear
art.5
  O. nr.274/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear (abrogat prin O. nr.237/2019)
art. 5
  O. nr.280/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru modificarea Normelor de securitate radiologică privind radioprotecția operațională în mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și toriu, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 127/2002
  O. nr.281/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru modificarea Normelor de securitate radiologică privind dezafectarea instalațiilor de minerit și/sau de preparare a minereurilor de uraniu și/sau toriu - Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru utilizare în alte scopuri a clădirilor, materialelor, instalațiilor, haldelor și terenurilor contaminate de activitățile de minerit și/sau de preparare a minereurilor de uraniu și/sau toriu, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 207/2003 (abrogat prin O. nr.184/2006)
  O. nr.286/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 66/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare
  O. nr.287/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 71/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de fabricare a produselor și de furnizare a serviciilor destinate instalațiilor nucleare
  O. nr.358/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară
  O. nr.360/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind calculul dispersiei efluenților radioactivi evacuați în mediu de instalațiile nucleare
  O. nr.361/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind măsurările meteorologice și hidrologice la instalațiile nucleare
  O. nr.368/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere și personalul de pregătire specifică din centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare și din alte instalații nucleare
  O. nr.407/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor pentru stabilirea claselor de aplicare gradată a cerințelor sistemelor de management al calității în fabricarea produselor și realizarea serviciilor destinate instalațiilor nucleare
  O. nr.289/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru modificarea și completarea Normelor de radioprotecție operațională privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 155/2003 (abrogat prin O. nr.179/2019)
  O. nr.291/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru modificarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 173/2003 (abrogat prin O. nr.186/2022)
  O. nr.292/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru modificarea Normelor de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 180/2002 (abrogat prin O. nr.180/2020)
  O. nr.293/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru modificarea și completarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 94/2004
  O. nr.294/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru modificarea și completarea Normelor de securitate radiologică - Sisteme de măsurare cu surse de radiații, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 144/2004 (abrogat prin O. nr.154/2023)
  O. nr.302/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind listarea organismelor dozimetrice acreditate, desemnate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (abrogat prin O. nr.1/2015)
  O. nr.419/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind procedurile de autorizare pentru activități din domeniul nuclear care implică materiale, dispozitive, echipamente și informațiile aferente, pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive
  O. nr.421/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normativului de acordare și de utilizare a echipamentului individual de protecție la radiații ionizante
  O. nr.156/2005 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind clasificarea deșeurilor radioactive
  H.G. nr.759/2005 privind aprobarea plății contribuției României la Fondul de prevenire și combatere a terorismului nuclear al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) - Viena
art.4 alin. (3)
  O. nr.1.484/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind prelungirea termenului de utilizare a instalațiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără dispozitiv de control al debitului dozei
  O. nr.328/2010 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înțelegere dintre Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Directoratul pentru Securitatea Radiologică din Republica Macedonia pentru cooperarea în domeniul reglementării aspectelor de radioprotecție, semnat la București la 26 octombrie 2010
art. 35
  O. nr.327/2010 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înțelegere pentru cooperarea și schimbul de informații în problematica reglementărilor nucleare dintre Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Comisia de Securitate Nucleară a Canadei, semnat la Viena la 22 septembrie 2010
art. 35
  O. nr.326/2010 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înțelegere pentru dezvoltarea modalităților de cooperare între autorități privind transportul în siguranță al materialelor radioactive în scopuri civile, semnat la București la 16 iulie 2010 și la Londra la 21 iulie 2010
art. 35
  O. nr.334/2010 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice
  O. nr.335/2010 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor de securitate nucleară privind proiectarea și construcția centralelor nuclearoelectrice
  H.G. nr.459/2011 pentru aprobarea plății contribuției României către Grupul European la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive (ENSREG) pentru organizarea în anul 2011 a Conferinței Europene privind Securitatea Nucleară
art. 35 lit. f)


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 06:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.