LEGE nr.111 din 10 octombrie 1996
privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.491/2002 pentru aprobarea Normelor privind regimul licențelor de export și import pentru mărfurile și operațiunile supuse licențierii (abrogat prin H.G. nr.1.527/2003)
  H.G. nr.1.495/2002 privind prelungirea termenului de valabilitate a licențelor de export, de import și de operațiune de export sau de import, a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 2002
exceptie de la prevederile art.1
  H.G. nr.894/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
  H.G. nr.1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale
  O. nr.155/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de radioprotecție operațională privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante (abrogat prin O. nr.179/2019)
  O. nr.173/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională (abrogat prin O. nr.186/2022)
  O. nr.207/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind dezafectarea instalațiilor de minerit și/sau de preparare a minereurilor de uraniu și/sau toriu - Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru utilizarea în alte scopuri a clădirilor, materialelor, instalațiilor, haldelor și terenurilor contaminate de activitățile de minerit și/sau de preparare a minereurilor de uraniu și/sau toriu (abrogat prin O. nr.184/2006)
  H.G. nr.1.474/2003 privind prelungirea termenului de valabilitate a unor licențe de export și de import, a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 2003
  O. nr.391/2003 al ministrului economiei și comerțului privind mărfurile supuse licențelor automate la export și import (abrogat prin O. nr.837/2006)
  H.G. nr.1.601/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Deșeuri Radioactive (abrogat prin H.G. nr.1.437/2009)
  H.G. nr.1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (abrogat prin H.G. nr.729/2018)
  O. nr.2/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Regulamentului privind taxele și tarifele pentru autorizarea și controlul activităților nucleare (abrogat prin H.G. nr.70/2007)
  O. nr.281/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a
  O. nr.56/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive (abrogat prin O. nr.74/2022)
  O. nr.62/2004 al președintelui Comisei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate în domeniul nuclear (abrogat prin O. nr.155/2022)
  O. nr.381/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
  O. nr.144/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor de securitate radiologică - Sisteme de măsurare cu surse de radiații (abrogat prin O. nr.154/2023)
  O. nr.171/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică - Proceduri de autorizare a activităților de minerit și preparare a minereurilor de uraniu și toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare și de producere a combustibilului nuclear
  H.G. nr.964/2004 privind emiterea Acordului de mediu pentru finalizarea și punerea în funcțiune a Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW(e)"
  O. nr.274/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear (abrogat prin O. nr.237/2019)
  O. nr.358/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară
  O. nr.361/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind măsurările meteorologice și hidrologice la instalațiile nucleare
  O. nr.368/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere și personalul de pregătire specifică din centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare și din alte instalații nucleare
  L. nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
  O. nr.407/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor pentru stabilirea claselor de aplicare gradată a cerințelor sistemelor de management al calității în fabricarea produselor și realizarea serviciilor destinate instalațiilor nucleare
  O. nr.834/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind prelungirea termenului de valabilitate a unor licențe automate de export și de import, a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 2004
  O. nr.419/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind procedurile de autorizare pentru activități din domeniul nuclear care implică materiale, dispozitive, echipamente și informațiile aferente, pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive
  O. nr.421/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normativului de acordare și de utilizare a echipamentului individual de protecție la radiații ionizante
  O. nr.684/2005 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea și intervenția în caz de accident nuclear sau urgență radiologică
  O. nr.156/2005 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind clasificarea deșeurilor radioactive
  O. nr.117/2010 al ministrului administrației și internelor, al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare și al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare și procesare
  O. nr.279/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea și intervenția în caz de urgență nucleară sau radiologică (abrogat prin O. nr.61/2018)


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 08:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.